Nyhet -

Stärkt politik för naturens rättigheter

Feministiskt initiativ är det enda politiska parti i Sverige som erkänner naturens rättigheter. På helgens partikongress har ytterligare politik tagits på området för att stärka naturen ytterligare.

Vi ser att urfolk världen över ofta står längst fram i kampen och betalar med sina liv för att skydda naturens överlevnad. Urfolk bär på visdom att leva i balans med moder jord, förstår att naturen liksom vi behöver omsorg och är därför också först med att protestera.

Runt om i världen konstateras det nu att miljölagstiftningen inte räckt till för att skydda naturen, upprätthålla naturvärden och hindra att mänskliga rättigheter kränks i anslutning till att deras naturmiljöer förstörs. Vi konstaterar även att nuvarande miljölagstiftning inte räcker till för att bromsa klimatuppvärmningen.

Därför anser Feministiskt initiativ att det är akut nödvändigt att ändra den rådande logiken i vilken människan ges en nästan oinskränkt rätt att missbruka naturen. Detta kan åstadkommas genom att erkänna naturen som rättighetssubjekt, något som innebär att erkänna ekosystemens och arternas egenvärde och rätt att existera, bevara sina livsuppehållande funktioner samt att återställa sig själva.

På Feministiskt initiativs partikongress 26-28 mars har en proposition antagits som innebär att avsnittet om Naturens rättigheter i politikdokumentet stärks ytterligare och uppdateras med följande att-satser:

 • Fi ska verka för att Naturens Rättigheter erkänns i regeringsformen samt att en ombudsperson för naturen inrättas som värnar om naturens rättigheter.
 • Fi ska verka för att föregångsexempel skapas genom att exempelvis Vättern får juridiska rättigheter.
 • Fi ska verka för att deklarationen om Moder Jords rättigheter antas av FN:s generalförsamling som komplement till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

– Att erkänna naturens rättigheter är att inse urfolks vishet och att ta ett steg för rättvisa. Övergrepp som idag sker på skog, mark och vatten går hand i hand med att människor och lokalsamhällen drabbas av en uppriven närmiljö. Genom att förändra lagar så naturen erkänns som ett subjekt med rättigheter, tvingar vi oss samtidigt att inse att människor är en art i ett större ekosystem, där vi är i behov av att visa omsorg för varandra, säger Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Flera beslut gällande partiets miljö- och klimatpolitik har behandlats på kongressen. Förutom ovan nämnda togs bland annat även besluten att Feministiskt initiativ ska verka för att Sverige utlyser nödläge för klimatet och jordens arter samt att Feministiskt initiativ ska verka för att inrätta medborgarråd på lokal till nationell nivå för en rättvis omställning av samhället.

Följ kongressen live 26-28 mars:
Via webbsändning på Feministiskt initiativs hemsida och facebook

Intervju:
Sara Malm, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, sara.malm@feministisktinitiativ.se

Kontakta pressjouren:
Feministiskt initiativ kan alltid nås för pressärenden på 070-610 01 91 eller press@feministisktinitiativ.se

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • miljö
 • feminism
 • politik
 • fi
 • samhälle
 • natur
 • feministiskt initiativ
 • f!
 • naturens rättigheter

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar

Relaterat innehåll