Gå direkt till innehåll
Fortsatta och utökade tillstånd beviljade - Vilket skapar möjligheter för mer svensk fisk på tallriken

Pressmeddelande -

Fortsatta och utökade tillstånd beviljade - Vilket skapar möjligheter för mer svensk fisk på tallriken

Vattudalens Fisk AB och Slotts Lax AB har fått fantastiskt glädjande nyheter. 

Båda företagen hade tidsbegränsade miljötillstånd för sina befintliga fiskodlingar, vilket innebar att de lämnade in en ansökan om att få fortsätta att odla fisk. Båda företagen beviljades tillstånd i mark- och miljödomstolen men dessa beslut överklagades. 

Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd. Detta innebär alltså att mark- och miljödomstolens dom står fast.

För Vattudalens Fisk innebär beslutet att domstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av regnbåge och röding i Ströms Vattudal, Strömsunds kommun kan lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om dvs tillstånd till en årlig maximal förbrukning av 1 800 ton foder. Tillståndet gäller i 15 år.

För Slotts Lax, som är en del av Nordic Trout koncernen, innebär beslutet att domstolen sammantaget finner att den sökta verksamheten är tillåtlig och att tillstånd till odling av regnbåge i Siljan, Mora kommun kan lämnas på det sätt som underinstansen har beslutat om dvs tillstånd till en årlig maximal förbrukning av 2 800 ton foder. Tillståndet gäller i 12 år.

Besluten innebär att våra svenska fiskodlare kan fortsätta att leverera svenskodlad röding och regnbåge, framtagna utifrån Sveriges högt ställda miljö- och djurskyddskrav. 

Matfiskodlarna önskar ett stort grattis till all personal på Vattudalens Fisk, Slotts Lax och Nordic Trout samt alla andra som bidragit i dessa tillståndsprocesser under de år som målen pågått!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vi består av flera organisationer som verkar för en hållbar blå näring från hav till bord.


De viktigaste frågorna vi driver är:

  • Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för branschen
  • Ökad konsumtion av nyttig och god sjömat
  • Ökad användning av sjömat i den offentliga måltiden
  • Att synliggöra den blå livsmedelskedjans värde för Sverige
  • En effektiv och hållbar lagstiftning som ska gynna såväl branschen som konsumenter och andra berörda
  • Att arbeta för en konkurrenskraftig tillförsel av råvaror för en lönsam och attraktiv näring
  • Samverkan med organisationer, myndigheter samt intressenter inom och utom branschens är avgörande för en hållbar utveckling samt för att tillgodose medlemmarnas intressen

Kontakter

Wenche Hansen

Wenche Hansen

Presskontakt VD Matfiskodlarna Sverige AB +4673-09 59 839
Roger Thilander

Roger Thilander

Presskontakt VD Göteborgs Fiskauktion +46 705 62 40 19
Linda Frithiof

Linda Frithiof

Presskontakt Verksamhetsansvarig Sjömatsfrämjandet 0702-826976 Sjömatsfrämjandet
Peter Linder

Peter Linder

Presskontakt Verksamhetsansvarig Fiskbranschens Riksförbund 0708-131886

En gemensam röst för hela branschen från hav till bord

Vi utvecklar den blå näringen genom samverkan. Vi arbetar för en hållbar blå livsmedelskedja. Vi inspirerar till att tillaga god och hälsosam sjömat. Vi förser Sverige med fantastiska råvaror från sjö och hav.