Skip to main content

Tre nya ledamöter till Fonus styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 07:00 CEST

Therese Karlsson, en av tre nya ledamöter i styrelsen för Fonus ekonomisk förening

Vid Fonus föreningsstämma den 16 maj valdes en ny styrelse. Valberedningen föreslog nio ledamöter till styrelsen, inklusive en ny ordförande och tre nya styrelseledamöter vilka alla godkändes av stämman.

En majoritet av styrelsen sitter kvar från tidigare år. Stämman godkände också tre nya ledamöter; Berit Müllerström från Rävlanda som idag bland annat är ledamot i ABF förbundsstyrelse, Marianne Pettersson från Trelleborg som idag är riksdagsledamot samt Therese Karlsson från Umeå som är föreningssamordnare för Riksbyggen i Norra Sverige. I tillägg till det har stämman också godkänt en ny ordförande för styrelsen, Leif Linde från Nyköping som också är VD för Riksbyggen.

–Det känns jättekul att ingå i den nya styrelsen. Vi har tillsammans en kompetens som jag tror kommer hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen av affären. Med vår samlade erfarenhet tror jag att vi är väl förberedda för både möjligheter och utmaningar som dyker upp under kommande år,säger Therese Karlsson, ny styrelseledamot i Fonus ekonomisk förening.

Valberedningen har under våren arbetat med att identifiera kompetenser som efterfrågas för att få en väl sammansatt styrelse. De har särskilt letat efter kompetens inom strategi, digitalisering och detaljhandel samt god spridning bland Fonus ägarorganisationer. Den 16 maj föreslogs och godkändes den nya styrelsen för Fonus Ekonomisk Förening.

Fonus styrelse 2019-2020

Annica Rutgersson, Stockholm, KF, omval

Jesper Andersson, Stockholm, Folksam,  omval

Thorbjörn Carlsson, Göteborg, Folksam, omval

Håkan Gustafsson, Umeå, KF, omval

Claes Block, Malmö, PRO Skåne, omval

Therese Karlsson, Umeå, OK Västerbotten, nyval

Berit Müllerström, Rävlanda, ABF, nyval

Marianne Pettersson, Trelleborg Skånes soc.dem. partidistrikt, nyval

Nya styrelseledamöter i Fonus Ekonomisk Förening

Berit Müllerström

Ledamot ABF förbundsstyrelse, styrelseledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, LO:s andre vice ordförande. Erfarenhet av olika förtroendeuppdrag och chefsbefattningar, samt med flera utbildningar inom ledarskap.

Marianne Pettersson

Riksdagsledamot med gedigen erfarenhet av att leda och ingå i nämnder och styrelser inom olika beredande och beslutande samhällsfunktioner, t.ex. Miljö- och jordbruksutskottet, Gentekniknämnden och Livsmedelsverkets insynsråd. Tidigare ordförande i kommunfullmäktige Trelleborg.

Therese Karlsson

Föreningssamordnare Riksbyggen för Norra Sverige, Styrelseledamot i OK Västerbotten samt i Coompanion Västerbotten. Systemvetare och ekonom, Umeå Universitet, med särskilt intresse för och kunskaper inom digitalisering.

Leif Linde, ny ordförande

Vd för Riksbyggen. Ledamot i Folksam Saks styrelse samt i dess revisions- och compliance-utskott. Styrelseuppdrag i Bo Spar ekonomisk förening och stiftelsen Den Goda Staden. Bred erfarenhet från och kunskap om såväl näringsliv som organisationsliv. Särskild kompetens inom strategi, nya affärer och styrning. Tidigare uppdrag bl.a. förbundsdirektör KF, styrelseledamot Med Mera Bank AB samt generaldirektör Ungdomsstyrelsen.För mer information, kontakta:

Peter Göransson, kommunikationschef

Tel direkt: 08 709 83 24, E-post: peter.goransson@fonus.se

Om Fonuskoncernen

Fonus är en koncern med två huvudområden: begravningsverksamhet och familjejuridik.

I verksamheten finns även en produktionsindustri för kistor och urnor. Totalt omsätter koncernen drygt 1 miljard kronor och har ca 700 anställda på 246 begravningskontor i Sverige och 32 begravningskontor i Norge. Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå och finns på över 280 orter runt om i landet.

Bifogade filer

PDF-dokument