Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska sjöfartsklustret, har startats med syfte att samverka för att nå miljö-och klimatmål samt dela best practice.
För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med politike

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp

SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än vad som tidigare varit känt, enligt en ny rapport från SMHI. Enligt SVT:s granskning visar siffrorna att inrikes sjöfart med den gamla metodiken var 342 000 ton. Men uppdaterad med den nya beräkningsmetoden som SMHI utvecklat uppgår utsläppen till 662 000 ton, varav den kommersiella trafiken står för

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige