Gå direkt till innehåll

Ämnen: Internationellt

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina br

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

Förhandlingar och intensiva diskussioner har pågått över lång tid men den 23 mars kom beskedet att Europaparlamentet och EU:s ministerråd nått en politisk överenskommelse om att gradvis reducera växthusgasutsläpp från europeisk sjöfart genom regelverket FuelEU Maritime. Parterna har enats om att växthusgasintensiteteten från energi som används ombord ska reduceras med 2 procent från år 2025 och 80

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Svensk Sjöfart skriver till regeringen: privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter

Regeringen har beslutat att införa ID-kontroller för samtliga passagerare vid längre resor med passagerarfartyg, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig.
- Det är inte rimligt att företag ska utföra uppgifter som i vanliga fall utförs av exempelvis gränspolis. Dessutom innebär det sätt på vilket det genomförs att Sverige får särkrav gentemot resten av EU då inget annat land

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

FN:s sjöfartsorganisation beslutar om miljö- och klimatfrågor för sjöfarten

Den 16-20 november arrangerades International Maritime Organisations (IMO) miljökommittés 75:e möte och bland annat diskuterades regler kring barlastvatten, etablerandet av en maritim forskning- och innovationsfond samt energieffektiviseringskrav för den befintliga världshandelsflottan.
Den svenska sjöfarten har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten till år 2050 och Fredrik La

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige