Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina br

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

Fairway Forward seminar navigates the maritime cluster's green transition through a new security landscape

To spread knowledge and promote cooperation in Finland and Sweden, Fairway Forward is organizing a seminar for green and sustainable shipping on 19 October in Gothenburg. On the schedule for the day are best practice cases from each country with a focus on the green transition, the fuels of the future, digitalisation, and safe vessels. In a panel discussion, representatives from the industry, acad

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar har idag avslutats på FN:s sjöfartsorganisation, IMO, som tagit beslut om en ny växthusgasstrategi och ett nytt mål för reduktion av växthusgaser från den internationella sjöfartsindustrin. Strategin innehåller ett mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser till mitten av detta sekel samt att dom totala växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska reduceras med åtminstone

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

FuelEU Maritime klart: ”EU:s överenskommelse är ett steg i rätt riktning”

Förhandlingar och intensiva diskussioner har pågått över lång tid men den 23 mars kom beskedet att Europaparlamentet och EU:s ministerråd nått en politisk överenskommelse om att gradvis reducera växthusgasutsläpp från europeisk sjöfart genom regelverket FuelEU Maritime. Parterna har enats om att växthusgasintensiteteten från energi som används ombord ska reduceras med 2 procent från år 2025 och 80

Svensk Sjöfart i DN: ”Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen

Svensk Sjöfart i DN: ”Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen

DN skriver om det tillfälliga stoppet i Suezkanalen och vilken påverkan det har på sjöfarten. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, som förklarar att rederierna alltid gör bedömningar utifrån omvärldsutvecklingen.
– Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen och hur viktigt det är att man kan upprätthålla trafiken, säger Anders Hermansson bland a

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Idag skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, en debattartikel i GP Debatt om utmaningen med att få fram tillräckligt med fossilfri el för att möta klimatmålen. Aktörer inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för

Lärorika föreläsningar under Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Lärorika föreläsningar under Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Under fyra dagar förra veckan anordnade Svensk Sjöfart den årliga digitala utbildningsveckan för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Deltagarna fick ta del av många spännande presentationer och lära sig mer om sjöfartens aktörer och fokusområden, myndigheternas roll, politiska målsättningar och sjöfartens framtid.
Veckan inleddes av Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson som gav en

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och navigationsstöd från land.
Branschrådet inleddes av generaldirektör Katarina Norén som bland annat lyfte regeringens satsning på sjöfarten i budgetpropositionen för 2023.
– Vi är mycket glada för att vi fick medel för våra två nya isbrytare i

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

International Chamber of Shipping (ICS), som representerar 80 % av världens handelsflotta, har lämnat ett förslag på en marknadsbaserad mekanism till International Maritime Organization (IMO) för att påskynda sjöfartssektorns övergång till en framtid med nettonollutsläpp genom att ekonomiskt kompensera fartyg som använder noll- eller lågemissionsbränslen.
– Från Svensk Sjöfarts sida har vi förh

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige