Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Idag skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, en debattartikel i GP Debatt om utmaningen med att få fram tillräckligt med fossilfri el för att möta klimatmålen. Aktörer inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska sjöfartsklustret, har startats med syfte att samverka för att nå miljö-och klimatmål samt dela best practice.
För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med politike

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige