Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljöteknik, återvinning

Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning

Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning

Vänsterpartiets Jessica Thunander har ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth rörande fartygsåtervinning och att Sverige inte ratificerat en konvention på området som Sverige var ett av de drivande länderna bakom. Eneroth menar att det finns en EU-förordning som är vassare och täcker området. Föreningen Svensk Sjöfart menar att en global näring inte kan regleras regionalt. Därför

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige