Gå direkt till innehåll

Ämnen: Försvarsfrågor

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sedan i söndags har Folk och Försvars årliga rikskonferens pågått i Sälen och intresset har varit mycket stort för temat som uppmärksammas, det vill säga hur både det militära och civila försvaret är grundpelarna för den gemensamma säkerheten och hur de samspelar. På schemat under tisdagens första block stod temat ”Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor” och bland talarna fanns Svensk Sjöfarts vd A

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson skriver i tidningen KT Kuriren om sjöfartens nyckelroll för att lösa flera av de utmaningar som står högt upp på den politiska agendan, däribland det säkerhetspolitiska läget. Bland annat lyfter Anders Hermansson tre områden som regeringen bör adressera för att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap.
Läs hela

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige