Gå direkt till innehåll

Ämnen: Riksdag

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfart i KT Kuriren: ”Sjöfarten är avgörande för Sveriges säkerhet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson skriver i tidningen KT Kuriren om sjöfartens nyckelroll för att lösa flera av de utmaningar som står högt upp på den politiska agendan, däribland det säkerhetspolitiska läget. Bland annat lyfter Anders Hermansson tre områden som regeringen bör adressera för att trygga förutsättningarna för den svenska utrikeshandeln och en god försörjningsberedskap.
Läs hela

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Svensk Sjöfart tillstyrker Sjöfartsverkets förslag om implementering av klimatkompensationen

Farledsavgifterna är en central fråga för svensk konkurrenskraft och för den svenska handeln, samt för den svenska sjöfarten. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag som den svenska exportens konkurrenskraft. Föreningen Svensk Sjöfart tillstyrker därför Sjöfartsverkets förslag till implementering vad avser den klimatkompensation som regering och riksdag beslu

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när exempelvis fartygets besättning själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar. Lotsavgifterna betalas av handelssjöfarten. Nu föreslår Sjöfartsverket återigen en omfattande höjning av avgifterna med så mycket

Utsläppsrättshandelssystem på agendan när riksdagsledamöter debatterar miljö och klimat

Utsläppsrättshandelssystem på agendan när riksdagsledamöter debatterar miljö och klimat

Imorgon debatteras Miljö- och jordbruksutskottets betänkande ”En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan”. Utskottet föreslår bland annat att regeringen bör analysera effekterna av att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter, även kallat EU ETS. Svensk Sjöfart välkomnar diskussion avseende den globala sjöfartens utsläpp som förs på olika håll i samhället.
- Att i

Riksdagsledamöter ställer frågor till infrastrukturministern om tillfällig sjöfartsstödsförordning

Riksdagsledamöter ställer frågor till infrastrukturministern om tillfällig sjöfartsstödsförordning

Mikael Larsson (C) och Helena Lindahl (C) har skrivit varsin skriftlig fråga om möjlighet till tillfällig sjöfartsstödsförordning. Förordningen är nödvändig för att den svenska sjöfarten ska kunna konkurrera med andra EU-länders fartyg och fungerar inte förordningen riskeras omfattande uppsägningar och en stor andel av dagens svenskflaggade fartyg att tvingas till utflaggning. Covid-19 har gett en

Handelssjöfartens konkurrenskraft försämras av nya avgiftshöjningar

Handelssjöfartens konkurrenskraft försämras av nya avgiftshöjningar

För tredje året i rad höjer Sjöfartsverket avgifterna. Sjöfartsverkets beslutade höjningarna om cirka 50 miljoner kronor ska ses i tillägg till de generella höjningar om cirka 215 miljoner kronor som Sjöfartsverket infört på farleds- och lotsavgifter under de senaste två åren. Sjöfartsverket avser därmed att sammantaget höja avgifterna med totalt cirka 265 miljoner kronor per år jämfört med 2016 å

Riksdagsledamöternas förslag för framtidens sjöfart

Under Riksdagens allmänna motionstid, då riksdagsledamöterna har möjlighet att ge förslag inom alla ämnen, inkom totalt 53 motioner som på något sätt berörde sjöfarten. Återkommande ämnen är bland annat införandet av sjöfartsråd, miljödifferentiering av Sjöfartsverkets avgiftssystem, inlandssjöfart och sammanslagning av Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket, samt utvidgning av tonnagesk

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige