Gå direkt till innehåll

Kategorier: handel

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a. investering i två nya isbrytare.
– Att regeringen går vidare med den plan för förnyelse av den svenska isbrytarflottan som tidigare arbetats fram är helt avgörande för att säkerställa förutsättningarna för sjöfart i h

Bild: Sveriges Riksdag

Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av allt gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter enligt myndigheten Trafikanalys. Sjöfarten blir därmed ett viktigt område för den nya infrastrukturministern, men också den nya finansministern. Branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson välkomnar valet av Andreas Carlson som ny infras

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

En ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse visar att utflaggningen får stora negativa konsekvenser för Sverige och hotar både Sveriges försörjningsförmåga, riskerar att minska kunskapen om sjöfart och försämrar ekonomin. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har länge larmat om att antalet svenskflaggade fartyg riskerar att minska och att mer behöver göras från politiskt håll.

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer samtidigt som den svenska ekonomin ser ut att bromsa in och flera bedömare varnar för en kommande lågkonjunktur.
– Att genomföra så här kraftiga höjningar av farleds-

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Svensk Sjöfart: "Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimligt"

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att fartyg kommer fram tryggt och säkert när exempelvis fartygets besättning själva inte har kunskap om den specifika lotsleden in till hamn. Varje år genomförs ungefär 35 000 lotsningar till svenska hamnar. Lotsavgifterna betalas av handelssjöfarten. Nu föreslår Sjöfartsverket återigen en omfattande höjning av avgifterna med så mycket

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige