Gå direkt till innehåll

Kategorier: inflaggning

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag om sjöfart fram. Svensk Sjöfart är positiva till flera av de motioner som riksdagsledamöterna lämnat in.
- Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafiksl

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

En ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse visar att utflaggningen får stora negativa konsekvenser för Sverige och hotar både Sveriges försörjningsförmåga, riskerar att minska kunskapen om sjöfart och försämrar ekonomin. Branschorganisationen Svensk Sjöfart har länge larmat om att antalet svenskflaggade fartyg riskerar att minska och att mer behöver göras från politiskt håll.

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

”Möjliggör sänkningen av farledsavgifter med 25 procent”

Sjöfartsverket förutsätter i sin treårsplan som verket nyligen lämnat till regeringen att investering i nya isbrytare anslagsfinansieras. Vidare föreslår Sjöfartsverket att den klimatkompensation om 300 miljoner som redan beslutats för 2023 och 2024 förlängs efter år 2024 genom att driften av isbrytning jämställs med vinterväghållningen på väg och järnväg – som sedan lång tid tillbaka är statligt

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, detta skriver branschorganisationen Svensk

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations ny medlem i branschorganisationen Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs av Destination Gotland. Nu har rederiet blivit medlemmar i Föreningen Svensk Sjöfart, något dess styrelseordförande Håkan Johansson ser som en självklarhet.
– Det är självklart för oss att bli medlemmar i föreningen. Vi tycker att man bör stärka sjöfarten som näring och skapa bättre förutsättningar för sjöfarten. Det handlar både om att på d

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimate

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstöd - efterfrågar korttidspermittering

Sjöfarten har svårt att ta del av omställningsstöd - efterfrågar korttidspermittering

Under fredagen presenterade regeringen en återaktivering av coronastöd till företag, till följd av den ökande smittspridningen. Bland annat föreslås att omställningsstödet återkommer för december. Stöden är dock utformade så att stora delar av sjöfarten inte kan ta del av dem, något som oroar branschorganisationen Svensk Sjöfart som efterfrågar korttidspermitteringsstöd.

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: "En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter"

Idag har Näringslivets transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgift

Visa mer

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart

Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige