Skip to main content

Tilldelning av miljöpris väckte lust att återinvestera i nya miljöprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2019 12:37 CEST

Problematik med nedskräpning i våra vatten. En Seabin kan vara en hjälp på vägen mot ett renare hav.

Diskussionerna med Helsingborg stad ledde fram till investeringen av en Seabin, en flytande insamlingsanordning som fungerar som en soptunna med insug som samlar in skräp som flyter runt på ytan. Projektet drivs gemensamt med Helsingborg stad och placeringen av stadens första Seabin blir i centrala Helsingborg, i hamnbassängen mellan Knutpunkten och Hamntorget.” Vi är stolta över tilldelningen av Helsingborgs stads miljöpris. Det blev en bekräftelse på våra insatser för miljön. För vår del känns det viktigt att kunna ge tillbaka till Helsingborgs stad och då inom ramen för temat hållbara insatser. Något som också ska genomsyra hela vår verksamhet”, säger Johan Röstin CEO på ForSea. Anna Prytz fortsätter: “Vår förhoppning är att investeringen av denna ska väcka tankar för dem som passerar. Att man medvetandegörs om hur våra hav skräpas ner. Samtidigt är självfallet idén att vi genom denna Seabinhjälper till att rensa hamnen från skräp”, säger Anna Prytz, Head of Sustainability hos ForSea.

Föroreningsfria hav för kommande generationer
Allt började ur en passion för haven och vetskapen om hur människan förstör. Surfarna Andrew Turton och Pete Ceglinski tröttnade på att se allt skräp beslutade sig för att säga upp sig från sina jobb för att skapa en lösning som skulle samla in skräp & olja från havet som de så innerligt älskade. 2015 lanserades Seabin med sitt huvudsäte i Australien. I dagsläget finns det kärl utplacerade runt om i världen som totalt samlar in skräp motsvarande cirka 2 ton varje dag. Varje enskilt kärl har en kapacitet på 20 kg och behöver tömmas 1-2 gånger/dag.

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120. 2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 452 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen. Johan Röstin är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First State Investments.

Bifogade filer

PDF-dokument