Gå direkt till innehåll
Giftfri miljö kräver helt nya testmetoder

Bild -

Giftfri miljö kräver helt nya testmetoder

Vi utsätts för en enorm mängd kemikalier i vår vardag och ingen vet idag hur de påverkar oss och miljön, framförallt inte hur de samagerar. Dagens testmetoder kan inte ge de svar vi behöver. För att kunna bedöma kombinationseffekter krävs avancerade testsystem. Det måste utvecklas effektivare metoder än djurförsök. Och det snabbt.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Av: www.giftfrivardag.nu
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 690 x 280, 67,6 KB
Ladda ner

Kategorier

Presskontakt

Karin Gabrielson Morton

Karin Gabrielson Morton

Presskontakt Sakkunnig Forska Utan Djurförsök 073-864 12 43
Erik Walum

Erik Walum

Presskontakt Styrelseordförande Forska Utan Djurförsök 070-939 09 46
Monica Björklund

Monica Björklund

Presskontakt Generalsekreterare Forska Utan Djurförsök 073-5156647

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria forskningsmetoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder och påverkar politiskt. Målet är att djurförsök successivt ska ersättas med metoder som är bättre ur både vetenskaplig och etisk synvinkel. Verksamheten är helt beroende av bidrag från allmänheten.
www.forskautandjurforsok.se
Pg 90 70 90-5, Bg 907-0905, Swish 1239070905

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige