Skip to main content

Djurförsöksstatistiken för 2015 har publicerats

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 08:20 CEST

Antalet djur i djurförsök i Sverige minskar

Forska Utan Djurförsök kan konstatera att utvecklingen vad gäller antalet djur som används i djurförsök i Sverige går åt rätt håll. I Sverige påbörjades försök på ca 1600 djur varje dag - nästan 576 000 djur per år - i genomsnitt under åren 2011-2015.

Det är en minskning jämfört med åren 2004-2012 då över 990 000 djur användes per år i genomsnitt. En glädjande utveckling även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

-”Vi hoppas att det vi ser nu är ett verkligt trendbrott och att trenden håller i sig framöver”, säger Carina Franzén, kanslichef och kommunikationsansvarig på Forska Utan Djurförsök. ”Vi tror att en stor anledning till att antalet djur minskar är att 3R-arbetet börjar att genomsyra forskning, läkemedelsutveckling och testning av kemikalier. Jag är extra glad att kunna konstatera att det arbete som Forska Utan Djurförsök inledde för ca 50 år sedan med att ge anslag till utveckling av djurfria metoder och att inlemma de 3R:en i forskningen börjar ge resultat även om det ännu är en bit kvar till mål” avslutar Carina Franzén.

För andra gången har man i statistiken angett graden av lidande. Rapporten visar att 7 % av försöksdjuren har utsatts för ”avsevärd” svårhetsgrad i försöken, vilket är samma procent som året innan. ”Svårhetsgraden” avser det lidande djuren utsätts för under försök och ”avsevärd” är den högsta svårhetsgraden. Den nivån av lidande innebär till exempel giftighetstester där djuren dör eller blir mycket svårt sjuka, forskning där djur får tumörer som orsakar sjukdom med smärta, ångest, utmärgling och lidande eller organtransplantation med avstötningsreaktioner.

Uppgifterna för 2014 och 2015 är inte direkt jämförbara med statistiken för tidigare år, då en del förändringar skedde i lagstiftningen och bl.a. omfattar hur antalet använda djur rapporteras in.

Några av förändringarna som skedde från och med att regelverket ändrades 2013, är att djuren räknas nu efter att de använts i försök. Tidigare togs de med i statistiken i samband med att försöken påbörjades. Skälet till ändringen är att den svårhetsgrad (det lidande djuren utsatts för) ska rapporteras, vilket först kan ske när försöket avslutat för djurets del.

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.