Skip to content

Press release -

74 % av Sveriges entreprenörer kommer att nyanställa

Sveriges entreprenörer ser positivt på framtiden. 74 % planerar att nyanställa fler än 15 personer under de kommande fem åren. Detta framkommer i en enkät som affärsnätverket Founders Alliance nyligen har genomfört. De tillfrågade tillhör Sveriges 550 främsta entreprenörer. Hälften har för avsikt att anställa mellan en och fem personer redan under 2011. Många mer än så. De har även många förslag på hur deras företag skulle kunna minska ungdomsarbetslösheten.

Enkäten genomfördes bland Founders Alliance medlemmar i augusti och september 2010 där 550 av Sveriges främsta entreprenörer fick svara på frågor om sitt företagande. Entreprenörerna är några av de mest tongivande i Sverige, som drivit upp sina bolag till en omsättning på i genomsnitt 82 MSEK, spannet går mellan 5 MSEK och 6 MDKR.

74 % planerar att anställa fler än 15 personer under de närmaste fem åren, 17 % mellan 11-15 personer och 9 % mellan 6 och 10 personer. Redan under nästa år planerar 48 % att anställa mellan 1 och 5 nya medarbetare, 19 % vill anställa mellan 6 och 10 personer och hela 15 % planerar att anställa fler än 15 personer under 2011.

-       Undersökningen visar att jobben finns hos entreprenörsföretagen. Det är ett tydligt besked om att Sveriges entreprenörer skapar uthålliga och stimulerande arbetstillfällen, säger Niclas Carlsson, grundare och vd för Founders Alliance som den 7 oktober utser de främsta entreprenörerna i fyra olika kategorier på Entreprenörsgalan i Stockholms stadshus.

I undersökningen fick entreprenörerna lista vad de vill göra för att skapa fler arbetstillfällen för ungdomar och vilka behov de har som arbetsgivare.

Exempel på vad entreprenörerna vill göra för att skapa fler arbetstillfällen för unga:

 • Utveckla ett modernare lärlingssystem
 • Anställa nyutexaminerade
 • Utveckla mentorskap till unga entreprenörer
 • Skapa fler praktikplatser
 • Prioritera anställning av ungdomar
 • Utveckla samarbetet med skolor och utbildningar

Exempel på vilka behov entreprenörerna har som arbetsgivare:

 • Incitament för att anställa enligt trainee-modell
 • Flexiblare ingångslönesystem
 • Lägre sociala avgifter och arbetsgivaravgifter vid anställning av ungdomar
 • Ökat stöd för entreprenörsutbildningar och mer praktik i grundskola och gymnasium
 • Flexiblare anställningsformer och en rörligare lönebildning

För mer information:
Niclas Carlsson, grundare och VD, Founders Alliance.
Tel: 0708-10 78 05, niclas.carlsson@foundersalliance.com

Topics

Categories


Om Founders Alliance
Founders Alliance är ett nätverk för Sveriges främsta entreprenörer. Vår ambition är att utveckla våra medlemmars verksamhet och förbättra affärsklimatet för Sveriges entreprenörer. Kriterier för medlemskap är en viss nivå av omsättning, lönsamhet och samhällsengagemang. Founders Alliance har idag cirka 600 medlemmar i hela Sverige. Läs mer på www.foundersalliance.com

Om Founders Awards
Founders Awards är en tävling av nätverket Founders Alliance som utser de främsta entreprenörerna i Sverige, i kategorierna Årets Grundare, Årets Portföljbyggare, Årets Unga Entreprenör och Årets Förebildsentreprenör. Uttagningen bygger på delfinaler i fyra regioner (Norr, Väst, Öst, Syd), där de nominerade är utvalda utifrån ett index baserat på historisk prestation (omsättning och lönsamhet), framtidspotential och samhällsengagemang. Vinnarna i varje region går vidare till riksfinal där entreprenörer i Founders Alliance nätverk röstar. Vinnarna inom respektive kategori koras varje år på Entreprenörsgalan i Stockholm Stadshus.

Contacts

Niclas Carlsson

Niclas Carlsson

Press contact CEO Founder, Founders Alliance +46708107805 Apply for Membership Founders Alliance

Related content

About Founders Alliance

Founders Alliance was established in 2002 by Niclas Carlsson. Today Founders Alliance is a premium collaborative business forum for founders of large-scale corporations, owners of international growth companies and engaged in multiple social impact initiatives around the globe.

Founders Alliance facilitates a platform for collaboration for founders (members) incl. Founders Groups, one-to-one introductions, closed online communities, international business trips and events (hybrid). Its membership comprises over 300 high performing founders owning over 3000 companies in all parts of the world stretching across all industries and areas of expertise.

The core of Founders Alliance is independent from state funding, financial actors, advisory firms and academic institutions.

Founders Alliance
c/o Convendum, Biblioteksgatan 29
SE-114 35 Stockholm
Sweden