Gå direkt till innehåll
Första åtalet för människoexploatering inger hopp

Pressmeddelande -

Första åtalet för människoexploatering inger hopp

För första gången åtalas en person för brottet ”människoexploatering”. Det är en restaurangägare i Norrköping, som åtalas för att ha vilselett och utnyttjat två personer för arbete i restaurangen under uppenbart orimliga villkor.

– Jag ser det som mycket positivt att åtal väckts i Norrköping vad gäller människoexploatering inom restaurangbranschen. Människor utnyttjas i arbete under uppenbart orimliga villkor runt om i Sverige och det behöver vi uppmärksamma mera, säger Emma Cotterill, jurist och nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Sverige.

Det var den 1 juli 2018 som ett nytt brott lades till i brottsbalken kallat människoexploatering. Detta för att fånga dem som exploaterar personer i arbete eller tiggeri, och som inte gått att åtala för brottet människohandel. Med människoexploatering som ett ”underbrott” till människohandel ska det enklare gå att komma åt utnyttjande av utsattas beroendeställning, skyddslöshet, arbete under orimliga villkor eller tiggeri.

– Med den relativt nya brottsrubriceringen människoexploatering finns det goda möjligheter att medvetenheten om och lagföringen av denna typ av brottslighet blir bättre. Det är ofta också en förutsättning för att utsatta ska få möjlighet till skydd och stöd. Och vi behöver fällande domar för att de allra mest utsatta ska få tillgång till sina rättigheter som brottsoffer säger Emma Cotterill.

Frälsningsarmén har tidigare riktat kritik mot myndigheterna för att lagstiftningen om människohandel och människoexploatering inte tillämpas i tillräckligt stor utsträckning och att de utsatta lever i ett skuggsamhälle där de saknar rättigheter, skydd och stöd. De flesta vågar heller inte anmäla sina förhållanden till myndigheterna på grund av sin osäkra legala status, eller hot om repressalier.

I det aktuella fallet ska restaurangägaren uppgett att mannen och kvinnan skulle få arbeta mot en lön om cirka 100 kr per timme förutom bostad och mat i restaurangen trots att han aldrig haft för avsikt att betala ut någon lön.

De två personerna har befunnit sig i en svår situation eftersom de nyligen kommit till Sverige, inte kunnat svenska och saknat bostad. Mannen har arbetat 11-12 timmar per dag, sex till sju dagar per vecka, och kvinnan nästan lika mycket utan att någon lön utbetalats. Restaurangägaren ska också ha hotat dem med våld och med att han skulle anmäla dem till polisen och se till att de blev utvisade ur Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. Omsorgen om hela människan en central del i Frälsningsarméns tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Frälsningsarmén har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan verksamheterna se olika ut över landet. Läs mer på www.fralsningsarmen.se

Presskontakt

Eva Gustin

Eva Gustin

Presskontakt Informationsansvarig +46 (0)73 914 82 49

Relaterat material