Gå direkt till innehåll
Kursmaterialet är uppdelat på tolv teman och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet.
Kursmaterialet är uppdelat på tolv teman och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet.

Pressmeddelande -

Frälsningsarméns kursmaterial ger asylsökande nyckeln till Sverige

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap, lära sig om det svenska samhället och förbättra sina språkkunskaper på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Nu lanserar Frälsningsarmén ett beställningsbart undervisningsmaterial för andra aktörer som vänder sig till asylsökande.

– Vi ser att det här är nyckeln för att hjälpa asylsökande att lära sig svenska och att leva i Sverige, så att de snabbt kan komma in i samhället när de får uppehållstillstånd, säger Jenny Alm som är verksamhetschef för kvinnocentret.

Till Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla i nordvästra Stockholm kommer kvinnor från olika länder som befinner sig i asylprocess. Det är en tid av väntan som kan innebära oro och frustration men centret erbjuder gemenskap och meningsfull sysselsättning för besökarna som kan delta i olika aktiviteter och lära sig om sitt nya land.

För drygt två år sedan påbörjades ett projekt för att ta fram en undervisningsplan med tillhörande studiematerial riktat till denna målgrupp. Det hela har testats på elever och utvärderats och förfinats med tiden.

– Intresset slog i höjden när vi startade med detta, vi har haft 80-100 deltagare per termin, säger Karin Asplund, projektledare.

Materialet med namnet ”Lär känna Sverige och lär dig svenska” är utformat för att tillgodose kunskapsbehov hos den i asylprocess. Hänsyn tas även till olika förkunskapsnivåer.

Innehållet är uppdelat på tolv teman och lika många övningshäften och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet. Ämnesområdena rör bland annat hälsa, arbete och skatt, boende och utbildning. Några frågor som tas upp är svartjobb, kvinnlig könsstympning och pappaledighet.

– En röd tråd är jämlikhet, möjligheter och förutsättningar. Och vi ryggar aldrig för något ämne eller drar oss för att ta i det som är svårt, säger Karin Asplund.

Förutom att motverka passivitet och isolering hos den som väntar på asylbesked så finns en vidare samhällsnyttig aspekt. Innan en person har fått besked om asyl, vilket kan ta ett par år, har denne inte rätt till en plats på SFI, Svenska för invandrare. Då kan den som deltar i undervisningen på exempelvis kvinnocentret i Akalla avancera snabbare framåt integrationsmässigt tack vare kunskaper i språket och om hur det är att leva i vårt samhälle.

Många får ett negativt besked på din asylansökan och detta berörs också i flera delar av undervisningsmaterialet. Det ger en kunskapsgrund att utgå ifrån för den som kanske överväger att ta ett jobb på svarta arbetsmarknaden eller att leva som papperslös.

– Den som får avslag får bättre förutsättningar att agera klokt och på sakliga grunder och inte bara utefter känslor av stress och panik, menar Karin Asplund.

Undervisningsmaterialet kan beställas fysiskt och en digital handledningsplan till alla tolv områdena finns på Frälsningsarméns hemsida. Redan före lanseringen har intresset varit stort från andra aktörer som arbetar med samma målgrupp.

– Vi hoppas att materialet ska spridas och tillgodose ett faktiskt behov. Och att det är en tröskelsänkare för dem som på något sätt bedriver ett språkcafé eller liknande, så att de kan erbjuda en väl genomtänkt och paketerad utbildning, säger Karin Asplund.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. Omsorgen om hela människan en central del i Frälsningsarméns tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Frälsningsarmén har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan verksamheterna se olika ut över landet. Läs mer på www.fralsningsarmen.se

Kontakter

Eva Gustin

Eva Gustin

Presskontakt Informationsansvarig +46 (0)73 914 82 49

En kyrka som vill möta människor i deras behov

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett omfattande socialt hjälparbete. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet.

Frälsningsarmén
Nybrogatan 79b
102 42 Stockholm