Gå direkt till innehåll
Teckning av 7-årig pojke som saknar sin pappa som är i fängelse och vars högsta önskan var att få spela fotboll med honom.
Teckning av 7-årig pojke som saknar sin pappa som är i fängelse och vars högsta önskan var att få spela fotboll med honom.

Pressmeddelande -

Ny rapport om de bortglömda barnen till föräldrar som begått brott

Den senaste tiden har många röster höjts för högre fängelsestraff, men ett perspektiv som glömts bort är det från barn och syskon till frihetsberövade. I Sverige har cirka 30 000 barn minst en förälder i fängelse, men det är en osynlig grupp.

Frälsningsarmén Vårsol Samtalscenter har sedan januari 2018 arbetat med projektet ”Solrosmodellen” tillsammans med Erikshjälpen. Syftet har varit att:

- synliggöra barn med en frihetsberövad förälder och öka kunskapen om deras behov.

- erbjuda ett riktat stöd till barn och vuxna som har en närstående som begått ett brott.

- öka samverkan mellan myndigheter, frivilliga organisationer, elevhälsoteam, rättspsykiatrin och kriminalvården.

Projektet har gällt Jönköpings län, men slutrapporten ”Barn och närstående till någon som begått ett brott” efterlyser en nationell strategi. Bland annat lyfter den fram dessa slutsatser:

- Alla klienter på anstalter och häkten som har barn borde få möjlighet till information om vilket stöd det finns för deras barn, oavsett vilken kommun de bor i.

- Enligt Socialstyrelsens rapport, 2018, fyller de civila organisationerna en viktig roll i det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga. De civila organisationerna behöver en långsiktigt hållbar finansiering som sträcker sig över ett antal år för att kunna planera och arbeta långsiktigt.

- Kriminalvårdens föräldramaterial behöver utökas och omarbetas för dem på häktet, ytterligare material behöver tas fram för ungdomar med syskon på utsidan samt informationsbroschyrer på annat språk än svenska.

Läs vidare i rapporten. 

Ämnen

Kategorier


Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. Omsorgen om hela människan en central del i Frälsningsarméns tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Frälsningsarmén har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan verksamheterna se olika ut över landet. Läs mer på www.fralsningsarmen.se

Kontakter

Eva Gustin

Eva Gustin

Presskontakt Informationsansvarig +46 (0)73 914 82 49

En kyrka som vill möta människor i deras behov

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett omfattande socialt hjälparbete. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet.

Frälsningsarmén
Nybrogatan 79b
102 42 Stockholm