Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO

Petter Skogar är ny förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO. Han kommer närmast från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där han arbetade som förhandlings- och sektionschef.

- Jag är väldigt stolt över att leda Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Det tilltalar mig att KFO organiserar kooperativa och idéburna företag och organisationer.  Det finns en oerhört stor potential för den här typen av företagande inom många sektorer i samhället, inte minst inom välfärdssektorn, säger Petter Skogar.

Han har lång och gedigen erfarenhet från arbetsmarknadsområdet. De två senaste åren har han varit förhandlings- och sektionschef på SKL. Dessförinnan var han förhandlingschef på Almega inom IT & Telekomföretagen och Svenska Teknik & Designföretagen, samt rådgivare på Vårdföretagarna. Han har även arbetat på flera fackförbund och departement.
- Jag har ett stort nätverk och en god bild över hur det fungerar både på arbetsgivarsidan och den fackliga sidan, säger Petter Skogar.

Petter Skogar började som förbundsdirektör den 19 augusti. Han efterträder Arne Mårtensson som har lett organisationen de senaste sju åren.
- Vi är mycket nöjda med att ha knutit Petter Skogar till KFO. Han har en bred erfarenhet från olika förhandlingsområden. Det är en god tillgång för KFO, som verkar inom ett tiotal branschområden. Han blir en bra ledare för det starka team som finns inom KFO, säger Göran Lindblå, styrelseordförande i KFO.

Ämnen

Kategorier


Arbetsgivarföreningen KFO är med sina nästan 4000 medlemsföretag Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ eller idéburen karaktär. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi ger råd och stöd och finns till hands i arbetsgivarens vardag sedan 1943. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal områden.

Kontakter

Petter Skogar

Petter Skogar

VD Fremia 08-702 54 10

Fremia

Fremia företräder 5 300 engagerade arbetsgivare med 150 000 anställda i kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Fremias medlemmar driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige.

Fremia
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm
Sweden