Gå direkt till innehåll
Customer Success Story: Secto Automotive
Customer Success Story: Secto Automotive

Blogginlägg -

Customer Success Story: Secto Automotive

Secto Automotive började använda sig av Frends 2019, och sedan dess har användningen av plattformen ökat steg för steg. Med hjälp av Frends kan Secto idag bygga fem gånger fler integrationer på samma tid som innan, och planen är att på sikt flytta 95% av alla integrationer till Frends.

Affärsmål
Secto Automotive är ett finskt entreprenörsdrivet tillväxtbolag som utmanar och förnyar den traditionella billeasingbranschen. Ända sedan etableringen år 2007 har Secto Automotive sålt sin produkt Open Calculation Leasing på den finska marknaden, och tagit en stark position när det kommer till leasingtjänster för elbilar. Dessutom har man öppnat upp ett helt nytt marknadssegment inom SME. Secto Automotive utmanar den traditionella modellen för fordonsägande och skapar kontinuerligt nya lösningar baserade på konsumenternas behov. Idag använder sig var fjärde företag med leasingbilar i Finland av Secto Automotive.

Företaget började använda sig av Frends integrationsplattform 2019 och sedan dess har anpassningen efter och användningen av plattformen bara ökat. Secto Automotive sökte en helhetslösning för att kunna hantera alla sina integrationer och automationer i en och samma tjänst, för att undvika att behöva underhålla flera olika tjänster. En användarvänlig miljö för kod och möjligheten att hantera alla API:er inom ett gränssnitt låg allra högst på prioriteringslistan, vid valet av en iPaaS (Integration Platform as a Service).

– Vi har sparat mycket tid när det kommer till underhåll av olika integrationer. Vi gillar att Frends erbjuder ett allt i ett verktyg, och att vår IT-personal kan skapa alla nödvändiga integrationer själva utan några svårigheter,” säger Jani Rantanen, Chief Digital Officer på Secto Automotive.

Integrationsutmaningar
När Secto Automotive utvärderade sina befintliga verktyg, applikationer och tjänster insåg man att det var dags att hitta en iPaaS-plattform som kunde användas inom hela företaget. Vid utvärderingen upptäckte företaget att de inte bara hade för många olika plattformar i bruk – utvecklingstiden var dessutom betydligt långsammare än förväntat. IT-miljön växte hela tiden och blev allt mer komplicerad att underhålla och övervaka.

Därför behövdes det en lösning som kunde förbättra deras förmåga att bygga integrationer och utveckla nya processer på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt i en och samma plattform. Avancerade funktioner för övervakning var också en av de avgörande faktorerna vid val av plattform. Dessutom var deras nuvarande integrationslösning inte lämpad för att överbrygga gapet mellan utvecklings- och affärsteam. Förhoppningen var att med en ny iPaaS kunna erbjuda en större transparens mellan olika avdelningar, underlätta det gemensamma beslutsfattandet och bidra till ett större samarbete i utvecklingen av nya tjänster.

Resultat
Secto Automotive är idag övertygade om att de fattat rätt affärsbeslut, eftersom Frends möjliggjort att de kunnat överföra alla behov av integrationer och automation till en och samma integrationsplattform, vilket på lång sikt innebar enorma tid- och kostnadsbesparingar.

Secto Automotive hade utvärderat fyra andra iPaaS-plattformar på marknaden innan valet föll på Frends. De främsta anledningarna till att de valde Frends integrationsplattform framför andra alternativ på marknaden var skalbarheten och det stora antalet utvecklingsmöjligheter som plattformen erbjuder. Dessutom var det viktigt för bolaget att deras företags- och tech-avdelningar samverkar när det gäller att utveckla och automatisera affären. Eftersom Frends är gjord för BizDevOps-team och använder sig av BPMN 2.0, en visuell standard för notationsspråket, går det att undvika silos mellan olika avdelningar genom att teknik och affär kan arbeta i samma verktyg. Det innebär också att fler inom företaget kan skapa sig en förståelse för affärsintegrationsflöden och skapa sig en helhetsbild av affären trots begränsade teknikkunskaper.

Frends hjälper oss att utveckla nya saker på ett snabbt och flexibelt sätt. Det är enkelt att lägga till nya integrationer, men också att underhålla och överblicka dem, säger Jani Rantanen, Chief Digital Office på Secto Automotive.

Jani menar också på att tiden det tar att komma ut på marknaden med nya lösningar har minskat ordentligt. När en ny affärsidé läggs fram tar det inte lång tid att implementera den. I framtiden planerar Secto Automotive att flytta 95% av sina integrationer till Frends och fortsätta automatisera processerna mellan olika system.

Secto Automotive uppskattar särskilt att de, med hjälp av Frends iPaaS, har kunnat:

  • Fortsätta använda C# där det behövs i utvecklingen
  • Kombinera olika typer av integrationsscenarion inom en process (API, schemalagda triggers och uppgifter, Service Bus)
  • Ha ett lyhört och lokalt supportteam som snabbt löser eventuella problem

Det första integrationsprojektet som genomfördes med Frends var på företagets finansavdelning. Idag är Frends-integrationer en given del av verksamhetens alla processer. Företaget har skapat och underhållit API:er, skapat filbaserade integrationer och kört olika dataöverföringar. Frends hanterar kritiska affärsprocesser, behandlar och gör data tillgängliga i varje enskild miljö och lösning.

Kundnöjdhet är otroligt viktigt för Secto Automotive. Därför utvecklar och förbättrar företaget ständigt sina tjänster för att bättre kunna möta kundernas behov. Frends-integrationer är en väsentlig del i merparten av deras designade användargränssnitt gentemot kunder och slutanvändare. En av dessa är mobilapplikationen "Secto förarassistent".

Mobilapplikationen kopplar ihop flera olika interna system som ERP (Enterprise Rescource Planning), kundtjänstportal, CRM-system och tredjeparts-tjänster. Data flödar sömlöst genom systemen, och användaren får platsuppdateringar i realtid. Appen hanterar exempelvis all nödvändig data i en leasing-livscykel, från det att en bil beställs till tankning (genom utbyte av data med bensinstationers system), biltvättar, mobile road services, och förnyelse av leasingen. Bilägaren kan hantera allt som rör bil och lease från ett gränssnitt och få assistans varsomhelst på vägen.

Sett från back-end så möjliggör Frends automatiska statusuppdateringar från bilen med avancerade schemalagda triggers: tex när leasingperioden tar slut, får användaren en notis om att beställa en ny bil och möjlighet att följa status. Det viktiga är att Secto Automotive kan övervaka utförandet av alla processer och delprocesser närsomhelst, från ett och samma gränssnitt via Frends.

Projekt-highlights
95% av integrationerna ska flyttas till Frends
Utvecklingstiden är 5x snabbare
Snabbare time-to-market med Frends

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Sandra Siljestedt

Sandra Siljestedt

Presskontakt Head of PR & Communications 46 70 420 00 48
Jukka Rautio

Jukka Rautio

Presskontakt Head of HiQs Frends +358 40 827 1142

Relaterat innehåll

Den kompletta integrationsplattformen på en växande marknad

Frends är en integration- och automationsplattform byggd för det hybrida it-landskapet. Frends kopplar samman system och applikationer som annars är separata för att alla delar i affärsprocess alltid skall ha tillgång till rätt information i rätt tid. Digitala processer kan automatiseras och möjliggöra stora effektivitetsvinster och besparingar i tid och kostnader. Frends gör det också möjligt för organisationer att skapa nya affärsmodeller genom att öppna upp sig mot partners, bygga eco-system och dela sin data med andra på ett säkert sätt. Detta sker med sk APIer där frends enkelt hanterar hela livscykeln.

Frends mjukvaran levereras som en prenumerationstjänst, en så kallad Integration Platform as a Service (iPaaS). Parallellt med att merparten av företagsvärlden drar nytta av sk molntjänster i kombintaion med att klassiska lösningar finns kvar under lång tid blir Frends hybrid förmåga att koppla ihop allt med allt en alltmer avgörande byggsten för praktiskt taget alla affärsverksamheter. Tack vare plattformen kan ett företag utöka sin digtala förmåga utan att behöva bygga nya mjukvaror eller vidareutveckla befintliga system. Istället kan man integrera mot andra tjänsteleverantörers redan existerande mjukvaror för att på så sätt erbjuda en mer enhetlig och robust lösning till sina användare.

Frends är en integrationsplattform som utvecklas, drivs och marknadsförs av frends en del av HiQ.

Frends
Katarinavägen 15, 7 tr
116 45 Stockholm
Sweden