Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:47 CET

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

​Svenska elever bättre i PISA

​Svenska elever bättre i PISA

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 12:01 CET

- Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

​Här finns de skolor som överpresterar mest

​Här finns de skolor som överpresterar mest

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:26 CEST

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

​Veto stoppar 9 av 10 friskolor i S-kommuner

​Veto stoppar 9 av 10 friskolor i S-kommuner

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 09:18 CET

Ett kommunalt veto mot friskolor gör att den politiska inställningen – och inte kvaliteten – får att styra skolutbudet. Friskolornas riksförbunds undersökning visar att rödgrönt styrda kommuner ville hindra etableringar av fristående grundskolor i 87 procent av fallen då Skolinspektionen gett sitt godkännande 2010-2014.

Dokument 2 träffar

Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017

För andra året i rad presenterar Friskolornas riksförbund en rapport som redovisar de bästa och sämsta svenska grundskolorna enligt Skolverkets SALSA-statistik. Rapporten visar att friskolor är tydligt överrepresenterade bland de skolor som återfinns i toppen av grundskolor med bäst resultat med hänsyn tagen till elevernas bakgrundsfaktorer.

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

Dokument   •   2016-10-18 09:16 CEST

Skolenheter som presterar bäst och sämst slutbetyg i åk 9 med hänsyn taget till elevsammansättning enligt Skolverkets SALSA-statistik