Skip to main content

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Senaste nytt

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:00 CET

- Det är häpnadsväckande att regeringen nu går vidare med det hårt kritiserade utredningsförslaget. PWC har visat att det innebär orimliga ekonomiska marginaler och det blir ointressant att starta och driva förskolor och skolor, säger Ulla Hamilton.

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:05 CET

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg skolpeng. Var fjärde kommun fattar också beslut om skolpeng för sent. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund som tidningen Dagens Samhälle skriver om idag.

​Friskola får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

​Friskola får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 11:30 CET

Det blir en friskola som får SIQs kvalitetsutmärkelse även 2107, LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Utmärkelsen går till Kreativa Gymnasiet för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete.

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:47 CET

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, kommenterar höstbudgeten

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 13:40 CEST

- Sverige har ett av de dyraste skolsystemen av länderna som kan jämföras genom OECD. Vi är troligen på en kostnadsnivå där mer pengar från statskassan som bäst har en marginell betydelse. Det finns saker att satsa på som sannolikt har större betydelse för att alla elever ska lyckas i skolan.

Så mycket betyder friskolorna i din kommun

Så mycket betyder friskolorna i din kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 14:44 CEST

Med Friskolornas riksförbunds nya tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur stor friskolemarknaden är i just din kommun. Kommunkartan finns på friskola.se/kommunkartan.

Reepalu struntar i skolans kvalitet

Reepalu struntar i skolans kvalitet

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 11:01 CEST

- Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar när förbundet idag lämnar in sitt remissyttrande på Reepalus slutbetänkande.

61.000 medarbetare och över 340.000 barn och elever brickor i cynisk politik – Friskolornas riksförbund kommenterar vinsttaksuppgörelsen

61.000 medarbetare och över 340.000 barn och elever brickor i cynisk politik – Friskolornas riksförbund kommenterar vinsttaksuppgörelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2017 14:02 CEST

- Frågan är om något utredningsförslag har blivit så totalsågat av remissinstanser, tunga myndigheter såväl som företag, organisationer som kommuner, som Reepalus förslag om vinsttak. Trots detta går regeringen nu vidare med förslaget för skola och omsorg. Det är helt orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:41 CEST

Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet beklagar att Skolkommissionen kommer med förslag som försvagar skolans kunskapsuppdrag, men välkomnar ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt förslaget om ett aktivt skolval för alla.

​Nytt beslut: Medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta

​Nytt beslut: Medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:10 CEST

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer. Det är för att underlätta skolvalet och för att allmänheten ska kunna känna förtroende för branschen.

”Bakvänd argumentation med ideologiska mål”

”Bakvänd argumentation med ideologiska mål”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 17:36 CEST

"Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på". Det skriver Ulla Hamilton i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt.

Media no image

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:14 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola. Styrelsen fick två nya ledamöter.

Skolkommissionen vill ha ett aktivt skolval för alla

Skolkommissionen vill ha ett aktivt skolval för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:04 CEST

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval. - Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 12:08 CET

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak. Förslaget tvingar 77 procent av aktörerna till en rörelsemarginal under 2 procent - hårdast drabbas små och de ideella skolorganisationer. - Blir förslaget verklighet innebär det kaos i svensk skola i en tid då allt fokus borde ligga på kvalitet och att att vända resultatutvecklingen, säger vd Ulla Hamilton.

Media no image

​Falu Frigymnasium tar emot utmärkelsen Bättre Skola 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:14 CET

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro. Falu Frigymnasium får utmärkelsen för sin föredömliga processtyrning och sin starka kvalitetskultur.

​Svenska elever bättre i PISA

​Svenska elever bättre i PISA

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 12:01 CET

- Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

​TIMSS 2015 - Positivt trendbrott för resultaten i svenska skolan

​TIMSS 2015 - Positivt trendbrott för resultaten i svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 11:33 CET

Svenska elever blir bättre i matematik och naturvetenskap enligt TIMSS 2015. - Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 12:46 CET

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Ulla Hamilton, vd, Friskolornasriksförbund: - Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

​Här finns de skolor som överpresterar mest

​Här finns de skolor som överpresterar mest

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:26 CEST

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

Media no image

Välkommet avfärdande av kommunalt veto

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 15:01 CEST

Skolkostnadsutredningen föreslår varken kommunalt veto eller gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men kraven ökar på kommunerna att vara transparenta för att resursfördelningen ska bli rätt.