Gå direkt till innehåll
Fryshuset. Foto: Moa Karlberg
Fryshuset. Foto: Moa Karlberg

Pressmeddelande -

Fryshuset i nytt partnerskap med ACT stärker unga i Sverige och Nederländerna för en positiv samhällsutveckling

Fryshuset i Sverige och ACT Foundation i Nederländerna har nu format ett partnerskap för att – genom utbyte av kunskap, erfarenheter och ömsesidigt lärande – stödja och stärka unga i båda länderna. Avsikten är att ge unga de verktyg och kunskaper som de behöver för att aktivt delta i utformandet av sin egen och samhällets framtid. Partnerskapet sträcker sig fem år framåt, mellan 2022 – 2027.

– Vi ser detta samarbete som en utmärkt möjlighet för oss att stärka arbetet med unga, både i Sverige och Nederländerna. Detta samarbete är mellan två organisationer som delar samma värderingar och målsättning för att utveckla unga och hjälpa dem att utveckla sina passioner vilket gagnar inte bara de unga som individer utan även har en positiv effekt på hela samhället, säger Johan Oljeqvist, Fryshusets VD.

Gemensamt uppdrag

Fryshuset och ACT, som står för the Academy for Community and Talent, har ett gemensamt uppdrag som innebär att stödja ungdomar och unga vuxna, som är, eller riskerar att hamna i socialt utanförskap. Parterna delar bilden av nya hot och sociala utmaningar i samhället, utmaningar som kommer av förändringar såväl i respektive land som internationellt. Parterna är övertygade om att det finns utrymme för alla intressenter – exempelvis unga, beslutsfattare, civilsamhället, företag och forskare – att vidta ansvarsfulla åtgärder för att skapar en stabil, hållbar och fredlig utveckling. Här vill såväl Fryshuset som ACT vara aktiva och medverka till en positiv utveckling för samhället och samhällets unga, genom att arbeta tillsammans och förena sina respektive styrkor för att skapa nya projekt och initiativ utifrån parternas samlade kompetens och erfarenhet. 

Fördelar och mervärde med samarbete

Båda organisationerna ser fördelar och mervärde med att starta upp Fryshusets koncept och program i Nederländerna, för att starta ett aktivt kunskaps- och verksamhetsutbyte mellan Nederländerna och Sverige, och arbeta tillsammans med nya initiativ och projekt. Organisationerna kommer att kartlägga och analysera utmaningar för ungdomar i sina respektive länder och identifiera om och hur metoder och program skulle kunna implementeras för att möta dessa utmaningar och skapa positiva förändringar i  målgrupperna. Kartläggningens mål är att kartlägga vilka insatser som förväntas skapa bäst effekt i målgruppen. 

Siktar på att nå 1000 unga i målgruppen

Huvudmålet för samarbetet är att under en femårsperiod utveckla partnerskapet till en nivå där det gynnar unga i målgrupperna i båda länderna, och dessutom är ekonomiskt hållbart. Delmålen för den första femåriga samarbetsperioden är att nå ut till minst 1 000 ungdomar i målgruppen i Nederländerna. Under det första året (2022) är målet att ha minst 100 ungdomar i 1-2 projekt som deltar i Fryshusets/ACTs verksamhet. Efter detta förväntas partnerskapet ha en direkt och mätbar inverkan på livet för 200 deltagare i 4-5 olika projekt. För varje år i rad är målet att nå ut till minst 150-200 ytterligare ungdomar.

Presskontakt

Carin Balfe Arbman, kommunikationschef, Fryshuset, tel 070-633 35 08, carin.balfe-arbman@fryshuset.se

Om ACT

ACT Foundation - the Academy for Community and Talent – är en ideell organisation i civilsamhället i Nederländerna som fokuserar på aktiviteter som skapar en rörelse till förändring och utveckling av socialt och personligt växande. Stiftelsen är verksam inom områdena organisation och samhälle, gemenskap och rådgivning, utbildning och träning, samt arbete och entreprenörskap. https://www.stichtingact.nl/testÄmnen

Kategorier

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! www.fryshuset.se

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm