Gå direkt till innehåll
– Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist

Pressmeddelande -

– Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist

71 procent av de unga uppger att de mår sämre under pandemin jämfört med tidigare, och 81 procent upplever att de saknar, eller inte vet att de har, en röst i samhället. Detta visar Fryshusets rapport “Ungas röster i pandemin” som baseras på en undersökning bland unga mellan 13 och 25 år, genomförd under våren 2021. Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset menar att detta innebär en allvarlig och oroväckande kombination av flera negativa faktorer.

– Vi vet att fysisk isolering i kombination med en minskad tro på den egna framtiden är tunga riskfaktorer när det gäller psykisk ohälsa. Detta i kombination med en känsla av maktlöshet riskerar att skapa en mycket allvarlig situation. Närvaron av vuxna som positiva förebilder måste förstärkas. Vi behöver skapa fler positiva sammanhang och konkreta alternativ för unga som idag har tappat hoppet om framtiden, säger Johan Oljeqvist.

I Fryshusets rapport “Ungas röster i pandemin” svarar unga på frågor om hur de upplever sin vardag under pandemin, och hur pandemin har påverkat deras fritid, skola och jobb.

– Nästan alla unga är oroliga inför framtiden, eftersom det är svårt att veta vad som sker när skolan tar slut och vuxenlivet tar sin början. Men med corona härjande känns framtiden osäker för många av oss. Vi unga hade alla en annan idé om hur våra tonår skulle se ut, säger Ester J. A. Andersson, elev på Fryshuset Gymnasium i Stockholm.

Underökningen visar att det försämrade måendet bland unga till stor del handlar om att de upplever att distansundervisningen inte fungerar, att de är rädda för att missa viktiga milstolpar i livet och att de oroar sig för att förlora sina chanser till utbildning och jobb. De lider av att vara isolerade och saknar sociala sammanhang och vänner, samtidigt som många är oroliga över framtiden och att familjemedlemmar ska bli sjuka.

I undersökningen får de också en möjlighet att berätta för politiker och beslutsfattare vad de vill att politikerna ska göra. Mer än 850 unga valde att dela med sig av sina tankar till politikerna och förslagen handlar bland annat om möjligheter att plugga upp betygen, vikten av att ta ungas psykiska ohälsa på allvar, att uppmuntra till fysisk aktivitet, underlätta övergången från studier till jobb, med mera.

“Ungas röster i pandemin” är baserad på en enkätundersökning gjord av Fryshuset och Ungdomar.se under mars-april 2021. Enkäten besvarades av 1102 unga mellan 13-25 år, från hela Sverige, både från storstäder och landsbygd.

Rapporten går att ladda ner här.

Läs mer om undersökningen här och se intervjufilmer med unga.

För mer information:
Kontakta gärna Carin Balfe Arbman, kommunikationschef, Fryshuset, carin.balfe-arbman@fryshuset.se, tel. 070-633 35 08

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm