Gå direkt till innehåll
Fryshuset inleder samarbete med FNs stadsutvecklingsorgan Habitat

Pressmeddelande -

Fryshuset inleder samarbete med FNs stadsutvecklingsorgan Habitat

Fryshuset har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete med UN Habitat, FNs organ för utveckling av bättre stadsmiljöer. Tillsammans kommer Fryshuset och Habitat att, inom ramen för programmet ”Safer cities”, skapa en global ungdomsplattform där unga i olika länder ska få möjlighet att vara med och påverka utformningen av framtidens städer.

Avsikten är även att fler ungdomsaktivitetshus av Fryshustyp ska bildas på flera håll i världen. Nya metoder och verktyg ska tas fram för att stärka unga, särskilt flickor, att mer aktivt kunna påverka sin framtid. Gemensamma ledarutbildningsprogram ska utformas för att unga ska kunna medverka till att skapa tryggare stadsmiljöer.

I en del utvalda städer kommer man gemensamt att etablera ”Safety Labs” i samarbete med lokala universitet eller andra kunskapscentra, där man samlar in och dokumenterar innovativa idéer och erfarenheter ur ett ungdomsperspektiv.

I oktober varje år planeras I olika städer ”Annual Global Youth and Safer Cities Days” med en rad aktiviteter kopplade till ungas medverkan i arbetet med ökad trygghet och säkerhet.

Samarbetet mellan Fryshuset och UN Habitat bekräftades på tisdagen på Fryshuset genom att UN Habitats nya Executivdirektör, Ms Maimunah Mohd Sharif, som också är Under-Secretary General vid FN, och Fryshusets VD, Johan Oljeqvist, i närvaro av bl a en grupp ungdomar från Fryshuset, undertecknade ett ”Memorandum of Understanding”.

För närmare information, kontakta Martin Dworén, martin.dworen@fryshuset.se .

Ämnen

Taggar


Om Fryshuset

Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra!

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Relaterade nyheter

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm