Gå direkt till innehåll
Jordbros första Lugna Gatan-juniorer är redo för tjänstgöring

Pressmeddelande -

Jordbros första Lugna Gatan-juniorer är redo för tjänstgöring

 

Ca 800 juniorer är idag knutna till Lugna Gatan i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 

Fredagen 28 november klockan 13:00 är det dags för Jordbros första Lugna Gatan-juniorer att examineras. De är därmed redo att ideellt arbeta för en tryggare och trivsammare stadsdel.

 

38 ungdomar mellan 14 och 18 år ska examineras. De har under 3 månader fått utbildning i Etik och moral, ART - Aggression Replacement Training, ANT - Alkohol Narkotika Tobak, ABC - Andning Blödning Chock, Konflikthantering, Gruppdynamiska övningar och Lag och Rätt.

 

En avsikt med Lugna Gatans juniorgrupper är att ge unga människor möjlighet att engagera sig i något positivt, att medverka till att människor i sin egen ålder ska få det bättre och tryggare. En annan viktig del med juniorgrupperna är att fånga upp unga människor som befinner sig i ett begynnande utanförskap.

Relation som metod

Lugna Gatans värdar talar cirka 35 olika språk av vilka engelska, arabiska, persiska, spanska och turkiska är de största. Cirka 80 % har annan etnisk bakgrund än svenskt. Mer än 30 olika länder finns representerade bland värdarna. Drygt 40 % av värdarna har jobbat på Lugna Gatan mer än 2 år. Nästan en femtedel har jobbat längre tid än 5 år. Endast cirka 30 % hade haft fast anställning innan de kom till Lugna Gatan. Mer än 60 % var arbetslösa eller hade endast haft ströjobb innan Lugna Gatan.

I områden som t.ex. Jordbro*, Biskopsgården och Rosengård med hög andel utlandsfödda och låg utbildningsnivå inger Lugna Gatan både hopp och stort förtroende för de ungdomar de kommer i kontakt med i skolor, stadsdelar och bostadsområden.

- Det är fantastiskt att se hur snabbt en förändring kan komma till stånd när människor "plötsligt blir räknade med". Att de från känslor av misslyckanden, hat och vrede kan omvandla sin energi till att vilja göra något positivt och bli förebilder för andra unga, säger Anders Carlberg VD för Fryshuset.

- Det finns en stor grupp unga som tidigt hamnar i ett utanförskap. För dem är det ofta svårt att komma tillbaka in i samhället. Steget till kriminalitet och ett fortsatt utanförskap blir då det naturliga, om alternativ saknas. Lugna Gatans juniorgrupper ska vara det alternativet, säger Arne Danner, verksamhetsansvarig för Lugna Gatan.

Efter den avklarade utbildningen är ungdomarna godkända som Juniorvärdar och får tillsammans med sina Juniorledare vandra i det egna området. Där håller de uppsikt över området och ser till att allt är lugnt, följer boende till och från tunnelbanan, besöker fritidsgårdar och diskotek etc.

Ceremonin med utdelning av jackor och examensdiplom äger rum fredagen den 28 november klockan 13.00.

Plats: Aulan i Jordbromalmskolan.

Medverkande: Anders Carlbergs VD för Fryshuset, representanter från Haninge kommun, Arne Danner verksamhetsansvarig, Jordbros juniorledare och Hamid Ahadpour arbetsledare för Lugna Gatan.

För mer information kontakta: Hamid Ahadpour arbetsledare Lugna Gatan 0739 50 23 34 , Arne Danner chef Lugna Gatan 0739 50 23 99, Karin Filipsson informationsansvarig Lugna Gatan 0739 50 22 04

Lugna Gatan är ett utbildnings- och integrationsprojekt som har funnits sedan 1995. Vi är en av Fryshusets permanenta verksamheter och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lugna Gatan har verksamhet inom kollektivtrafiken, i stadsdelar och skolor, har supportverksamhet för unga brottsoffer och närvarar vid tillfällen då många ungdomar samlas, exempelvis vid ungdomsdiscon. www.fryshuset.se/lugnagatan.se

 * Centrala Jordbro har högre andel utlandsfödda än något annat område i Haninge kommun (51,2%), övriga Jordbro ligger strax över kommungenomsnittet med 21,5% utlandsfödda. I båda delområdena har andelen utlandsfödda under perioden 2001-2007 ökat mer än i kommunen som helhet, i synnerhet i centrala Jordbro. Jämfört med kommungenomsnittet är utbildningsnivån låg i flerbostadshusområdet och hög i småhusområdet. Källa: Haninge kommun folkhälsobokslut 2002-2007

 

Ämnen

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterade event

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm