Gå direkt till innehåll
Foto Moa Karlberg / Fryshuset
Foto Moa Karlberg / Fryshuset

Pressmeddelande -

Min karriär! startar i Järva

Nu startar Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm tillsammans med Fryshuset i Husby det treåriga projektet Min karriär! som ska göra det lättare för unga i Järva att navigera sig fram till drömyrket och äga sin framtid. Målet är att göra gemensam sak för att stärka ungas självkänsla, självförtroende och inkludering i samhället. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

– På Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm tror vi på möjligheten att tillsammans med Fryshuset utveckla en modell för inkluderande insatser och alternativa vägar in till arbetsmarknaden som kan appliceras på fler platser i landet. Vi tror också att samarbetet med Fryshuset kan bidra till att andra intressenter från till exempel näringsliv och offentlig förvaltning vill vara med, berättar Fatima Åsard, utvecklingsledare på Studieförbundet, Vuxenskolan (SV) Stockholm.

– Det är med stor glädje som vi ser fram emot att få driva detta otroligt viktiga projekt. Tillsammans med SV Stockholm kommer vi att arbeta målinriktad för att våra unga från Järvaområdet ska få chansen att utöka sin kunskap om – och få insyn i – olika möjliga karriärvägar som de inte har en naturlig relation till genom sina egna nätverk. Vi vill tacka Allmänna Arvsfonden för möjligheten, och SV Stockholm för en bra process i att ta fram det här projektet, säger Pola Ali, verksamhetschef, Arbete & Entreprenörskap, Fryshuset i Husby.

– Projektet Min Karriär är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 

Kontakt

Fatima Åsard, utvecklingsledare på Studieförbundet, Vuxenskolan (SV) Stockholm, 
fatima.asard@sv.se, mobil 070-783 38 87.

Pola Ali, verksamhetschef, Arbete & Entreprenörskap, Fryshuset i Husby, pola.ali@@fryshuset.se, mobil 076-001 07 39

SV Stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm erbjuder ett brett utbud av studiecirklar och föreläsningar. Vi samarbetar med föreningar och organisationer och har även en omfattande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm verkar i Stockholm stad. www.sv.se/stockholm

Arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av Sveriges riksdag 1928, dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare gällde även personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år. Fonden var världsunik när den skapades och är så fortfarande i dag! Föreningar och ideella organisationer kan söka projektstöd ur fonden. www.arvsfonden.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset

Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm