Gå direkt till innehåll
Nationella hackathons katalyserar ungas innovationskraft för lösningar av vår tids största hållbarhetsutmaningar

Pressmeddelande -

Nationella hackathons katalyserar ungas innovationskraft för lösningar av vår tids största hållbarhetsutmaningar

Runt om i världen engagerar sig miljoner unga för klimatet och omställningen för ett mer hållbart samhälle. Vi behöver bli bättre på att skapa möjlighet för unga att inkluderas i beslutsfattandet om hur framtidens samhälle byggs. Därför kommer we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, att under oktober månad arrangera sustainability hackathons runt om i landet, som sammanför unga med ledande beslutsfattare på nationell och lokal nivå kring vår tids mest utmanande frågor. Deltar gör tusentals gymnasieelever runt om i landet.

Vårt samhälle står inför enorma utmaningar, vi ser ökade klimatförändringar, gamla och nya konflikter, miljontals människor på flykt, ett allt mer polariserat samhälle och ökade samhällsklyftor. Hur möjliggörs övergången till en cirkulär ekonomi? Hur ska vi motarbeta framväxten av psykisk ohälsa? Hur kan vi skapa en gränsöverskridande kommunikation som för samman människor för en hållbar utveckling? Det är exempel på frågeställningar som gymnasieeleverna och några av landets viktigaste makthavare kommer att sätta tänderna i.

Lösningar på svåra problem 

Sustainability Hackathon är en satsning inspirerad av de hackathonprocesser som ofta används inom it-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en heldag i åtta städer kommer ungas idéer och innovationskraft stå i centrum. Eleverna, som har förberetts genom lektioner, kommer i grupper att arbeta fram lösningar som ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Dessa lösningar utvärderas lokalt och vinnande bidrag fångas upp i en nationell prisceremoni. Målet med initiativet är att varje samarbetspartner omsätter de vinnande idéerna till verklighet.

Inkludera unga i framtidens lösningar

Sustainability Hackathon är en del av en stor satsning av Fryshusets verksamhet we_change för att inkludera unga i skapandet av framtidens hållbarhetslösningar och genomförandet av Agenda 2030.

- Vi är övertygade om att den frustration och det engagemang som finns bland unga kan omsättas i samhällsförändrande idéer som bidrar till att genomföra de globala målen inom tio år. Vi har inte tid att vänta, mötesplatser och nya samarbetsformer är nödvändiga för att ta oss framåt, säger Rebecca Bergman från we_change.

Huvudpartners till we_change Sustainability hackathon är IKEA, H&M, SIDA, SEB. I de olika städerna deltar även kommuner, lokala företag och organisationer.

Turnéschema:

8 oktober Göteborg
9 oktober Helsingborg 
10 oktober Malmö
16 oktober Stockholm

17 oktober Uppsala
23 oktober Borlänge
24 oktober Västerås
19 november Linköping

Kontakt

Vill du intervjua unga om deras tankar om hållbarhet under något av våra turnéstopp? Eller våra samarbetspartners om hur de ser på sitt ansvar och sina utmaningar fram till 2030? Kontakta: jenni.nylander@fryshuset.se 076-0010603.

Om we_change

we_change ska inspirera, bidra till förändrade attityder och en ökad kunskapsnivå och skapa förutsättningar för unga, gymnasieskolor, företag, kommuner, myndigheter och organisationer att mötas kring frågor som berör vår gemensamma framtid. Med det syftet har we_change engagerat nära 70 000 unga sedan starten 2011. We_change är en del av Stiftelsen Fryshuset. 

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Fryshuset fyller 35 år i år! Stiftelsen Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Här har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. www.fryshuset.se

Kontakter

Amelie Furborg

Presskontakt Pressansvarig 070-4156467

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm