Gå direkt till innehåll
Enligt rapporten "hur har du det?" som tagits fram av Fryshuset och Mind, uppger var femte ung person att de saknar en vuxen i sin omgivning att prata med.
Enligt rapporten "hur har du det?" som tagits fram av Fryshuset och Mind, uppger var femte ung person att de saknar en vuxen i sin omgivning att prata med.

Pressmeddelande -

Ny rapport om ungas psykiska mående: Unga uppger att de saknar vuxna att prata med om hur de mår

Många unga har inga vuxna i sin omgivning som de känner att de kan prata med om de mår dåligt. Rapporten “Hur har du det?” har undersökt ungas psykiska mående genom att ställa frågor om vem unga helst väljer att prata med om hur de mår, och vilka faktorer som påverkar dem att våga berätta för någon att de inte mår bra. Enligt rapporten, som tagits fram av Fryshuset och Mind, uppger var femte ung person att de saknar en vuxen i sin omgivning att prata med.

Rapporten baseras på en undersökning genomförd på Fryshusets webbplats Ungdomar.se med 1073 svarande i åldrarna 15-25 år. Rapporten visar att 26 procent, eller var fjärde svarande, anger att de vill ha fler vuxna att prata med.

– Det första som slog mig var att så många unga uppgav att de saknade någon att prata med om sitt mående. Det kändes oerhört tufft. Det är ju vårt ansvar som vuxna att se till att unga känner sig hörda, sedda och tagna på allvar. Vi vuxna ansvarar för att ge den kunskap och det stöd unga behöver för att kunna bli självständiga och välmående vuxna, säger Lucella Bergström, verksamhetsansvarig på Ungdomar.se.

Känner skam över att de mår dåligt
Tillit, förståelse och trygghet anges som avgörande faktorer för att unga ska välja att berätta för någon om hur de mår. Förminskande, skam och att inte känna sig lyssnad på, är däremot några av de tydligaste orsakerna till att unga väljer att inte berätta hur de mår. Många unga upplever också att deras problem är för små i jämförelse med andras och att de därför inte vill ta upp dem.

– I vår verksamhet möter vi dagligen unga som mår väldigt dåligt. Många har inte berättat för någon om hur de mår. För att de skäms eller för att den typen av tillitsfull relation där dessa samtal sker inte finns där. Det sätter fokus på såväl kunskapsläget som samtalsklimatet i vårt samhälle om psykisk ohälsa. Vi i civilsamhället är extremt viktiga för att kunna främja psykisk hälsa och öka kunskap om hur en hanterar livet. Det är här dessa samtal kan ske – varje dag. Men vad behöver ha hänt för att ett sådan samtal skall vara möjligt och i vilka relationer? Här spelar alla vuxna i ungas närhet en oerhört viktig roll, säger Selene Cortes, projektledare, Mind.

Livskunskap och framtidsorientering
Mer än hälften av deltagarna i undersökningen uppger att de vill ha mer kunskap om hur man tar hand om sig själv både psykiskt och fysiskt och 48 procent efterfrågar stöd och kunskap i hur man orienterar sig i livet för att kunna påverka sin egen framtid.

Key findings från rapporten
21 % anger att de sällan eller aldrig har någon vuxen att prata med
18 % anger att de aldrig berättar för någon när de mår dåligt
Bara 31 % väljer att prata med en vuxen när det verkligen är illa och det påverkar dem varje dag
Nästan hälften uppger att de ofta skäms när de mår dåligt
32 % vänder sig oftast till en kompis när den inte mår bra
36 % anger att de vet hur de skall hjälpa sig själva när de är nedstämda
26 % anser att de behöver fler vuxna att prata med

Rapporten är baserad på en enkätundersökning som genomfördes på Fryshusets webbplats Ungdomar.se under 2020 där 1073 unga från hela Sverige, mellan 15 och 25 år, svarade.

Kontakt

Lucella Bergström, verksamhetsansvarig Ungdomar.se, Fryshuset, lucella.bergstrom@fryshuset.se
Selene Cortes, projektledare Ungas psykiska hälsa, Mind, selene.cortes@mind.se

Ladda ner rapporten här


Om Ungdomar.se
Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformar för unga med ca. 40 000 unika besökare i veckan. Sedan år 2000 har Ungdomar.se varit en trygg mötesplats där unga kan diskutera med varandra, göra sina röster hörda och få stöd i vardagen. Hos Ungdomar.se är alla välkomna oavsett vem de är eller vill bli. Ungdomar.se är en del av Fryshuset. www.ungdomar.se

Om Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Mind erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Minds stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. Mer information på www.mind.se

Länkar

Länk till artikel om undersökningen

Minds pressrum

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm