Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Unga i riskzon positiva till insatser från civilsamhället

Pressmeddelande -

Ny rapport: Unga i riskzon positiva till insatser från civilsamhället

Fryshuset släpper nu rapporten: ”Brottsförebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg – en utvärdering av Fryshusets preventiva insatser och civilsamhällets roll för unga i riskzonen.” Rapporten visar att det finns en stor misstro till polis och myndigheter bland unga i Malmö och Helsingborg, samt att unga uppskattar insatser från civilsamhället. I rapporten speglas även ungas egna upplevelser av att växa upp med kriminalitet och otrygghet ständigt närvarande.

Rapporten är en utvärdering av Stiftelsens Fryshusets förebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg och är skriven av Anna Hedlund, forskare i socialantropologi på sociologiska institutionen på Lunds universitet. Till grund för rapporten ligger en studie som Anna Hedlund har genomfört under perioden maj till december 2021, och som till stor del är baserad på intervjuer med ungdomar i utsatta områden samt fältstudier.

Sammantaget visar utvärderingen att ”Fryshuset är ett föredömligt exempel på̊ förebyggande verksamhet i Malmö̈ och Helsingborg och att deras arbete fyller en viktig roll för ungdomar i Malmö̈”, samt att Fryshusets förebyggande verksamhet i många fall kan vara livsavgörande när unga kommer in i positiva sammanhang och får hjälp att hitta en väg bort från problem på gatan.

”Ibland står vi bara utomhus och kanske gör dumma grejer. Det finns många där ute som försöker manipulera. Ibland är det svårt att stå utanför och det finns jättemånga som försöker få mig att göra något dumt. De har försökt få mig att göra ett rån. Men jag har aldrig gjort det. Jag försöker bryta kontakten. Men det är svårt eftersom jag känner dem sen innan. Mina bröder spanar också på mig så att jag inte gör något dumt, de har koll. Man märker sånt med tiden ju. För många av mina vänner har det gått jättedåligt. Nu har de spanare på sig och sånt” (citat från en av de unga intervjuade i rapporten)

– Forskning betonar hur civil-och lokalsamhället har ett viktigt uppdrag i det preventiva och förebyggande arbetet och även i den här studien. Trots detta är civilsamhället inte så ofta prioriterat i politiska beslut och direktiv. De unga som jag intervjuat sa själva att Fryshuset håller dem borta från gatan, säger forskaren Anna Hedlund, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, som har gjort studien.

Mötesplatser skapar nya forum

Ofta handlar det om ungdomar i extrema situationer. Den ökade polariseringen är ett stort problem som representanter för civilsamhället arbetar för att hantera, så att ungdomar inte ska hamna utanför samhället och i gängkriminalitet. Fryshuset arbetar aktivt med att ungdomar ska komma till Fryshuset där det finns personal tillgänglig, och där det erbjuds utbildningar och andra aktiviteter. Här får de stöd av personalen med alltifrån kontakt med socialtjänst, till arbetssökande, till att lyckas hoppa av en kriminell bana.

– Genom att erbjuda trygga mötesplatser för unga där vi fokuserar på meningsfull sysselsättning och där de kan träffa positiva förebilder stärker vi deras framtidstro. På så vis hoppas vi minska nyrekryteringen till kriminella gäng säger Camila Salazar Atias, kriminolog, chef Föredöme & Framtidstro på Fryshuset.

I den förebyggande ungdomsverksamhet i Malmö, inom ramen för projektet D’e’D, arbetar man förebyggande och främjande gentemot ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i destruktiva miljöer med utanförskap, kriminalitet, brottslighet och/eller drogmissbruk. Verksamheten vänder sig till unga (13–29 år) i socialt utsatta områden.

Tillitsfulla relationer en framgångsfaktor

DeD-projektet i Malmö och Fryshusets verksamhet i Helsingborg befinner sig fortfarande i uppbyggnadsfasen och åtgärderna är långsiktigt inriktade. I rapporten framkommer även att relationerna är avgörande för att personalen ska kunna skapa förtroende hos de unga. Det förebyggande arbetet sker genom så kallade relationsvärdar (credible messangers) unga med erfarenhet från områdena de arbetar i, och som agerar som positiva förebilder.

– Man måste komma ihåg att detta är ett långsiktigt arbete och det tar tid att bygga upp ett förtroende och tillit hos de unga. Det är viktigt för oss att förstå vilken skillnad våra insatser faktiskt gör med att hjälpa ungdomar som upplever otrygghet och utsatthet i områden med drogförsäljning och droganvändning och hög kriminalitet, säger Jenny Berg Nilson, chef för Fryshuset i Malmö.

Rapporten är skriven på uppdrag av Fryshuset och finansieras av Kronprinsessparets Stiftelse tillsammans H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children.


Om D'e'D

Destruktiva miljöer är en grogrund för kriminalitet och missbruk. Utan positiva förebilder och i en otrygg miljö är det svårt att själv bryta en destruktiv livsstil. I projektet DeD erbjuder vi stöd och hjälp för unga som vill befinna sig i ett positivt sammanhang, vi involverar unga, ger redskap och öppnar upp dörrar så att unga ska komma närmre de mål de vill och kunna bryta det destruktiva sammanhang de befinner sig i. DeD tillhandahåller Mötesplats, föreläsningar och aktiviteter för grupper och vi arbetar individuellt utifrån de behoven av stöd och hjälp de unga har. DeD är ett projekt som ekonomiskt stöttas av Kronprinsessparets stiftelse och är verksamt i Malmö. https://fryshuset.se/verksamhet/ded

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Kontakter

Katia Albrektson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46760010802

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm