Gå direkt till innehåll
Ny rapport utvärderar Fryshusets avhopparstöd Passus

Pressmeddelande -

Ny rapport utvärderar Fryshusets avhopparstöd Passus

Fryshusets verksamhet Passus är ett nationellt program som stödjer avhopp från gäng och kriminalitet, och är ett av de få mer omfattande stödprogram för avhoppare som existerar i Sverige. Ett smörgåsbord av möjligheter är titeln på en ny forskningsstudie om Passus avhopparverksamhet för personer som vill lämna gäng och kriminalitet.

Studien har genomförts av Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet; Kristina Alstam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, och Daniel Holm, adjunkt i socialt arbete, Linnéuniversitetet. I rapporten belyser forskarna avhopparverksamhetens processer och resultat.

– Efter vad vi sett har Fryshuset utvecklat ett avhopparstöd som faktiskt fungerar för de som vill lämna gäng. De verkar också arbeta på det sätt de säger utåt att de gör – något som man faktiskt inte kan ta för givet i sociala stödverksamheter, säger professor Torbjörn Forkby, som är ansvarig för studien.

– Många av de personer vi möter i rapporten har låg tillit till samhället och samhällets förmåga att hjälpa dem. Vi undersöker i rapporten vad det är i Passus avhopparverksamhet som ger hopp om ett annat liv, och vad som fungerar, säger Peter Svensson, verksamhetsansvarig Passus.

– Gäng framställs ofta som ett samhällshot och krav på mer kraftfulla åtgärder mot kriminella gäng återkommer regelbundet i den politiska diskussionen och i media. Ofta betonas åtgärder med repressiva inslag och där tonvikten ligger på polis och kriminalvård. Samtidigt har Passus kontakt med många människor som inget hellre vill än att få möjlighet att hoppa av – men där resurserna inte räcker till. Det är både kostnadseffektivt och, ur medmänskligt perspektiv, fördelaktigt att utöka möjligheten till avhopp, säger Johan Oljeqvist, Fryshusets VD.

Rapporten har genomförts med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) och vänder sig till alla som professionellt, i sin utbildning eller på annat sätt är intresserade av arbete med gäng och att skapa alternativ till gängtillvaron.

Mer information

Rapporten, som släpps 4 februari 2021, finns både i en längre version (130 sid) och i en sammanfattning (24 sid) och kan laddas ner digitalt från Fryshusets hemsida och pressrum

Alstam, Kristina; Forkby, Torbjörn; Holm, Daniel. 2021. Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet. Växjö: Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Länk till studien

Kontakt

Sofie Siegers Johansson, administrativt ansvarig Passus
sofie.siegers-johansson@fryshuset.se
073-950 22 60

---

Passus

Passus är en avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil. Vi hjälper människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. Vi stöttar anhöriga till unga på väg in i kriminalitet och handleder och informerar anhöriga. Vi utbildar även kommuner, myndigheter och olika organisationer som arbetar med målgruppen. https://www.fryshuset.se/verksamhet/passus

Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! www.fryshuset.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Kontakter

Amelie Furborg

Amelie Furborg

Presskontakt Pressansvarig 070-4156467

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm