Gå direkt till innehåll

50-års jubileum – med nya mål i sikte

Tid 20 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Norra Latin, Stockholm

– Vi har mycket kvar att göra för oss med utvecklingsstörning. Med pompa och ståt ska det firas, lördagen den 20 maj. För det är mycket att glädjas åt denna dag, då Riksförbundet FUB – föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning håller sitt 50 års jubileum. - Själv har jag fått vara med om att flytta från gruppboende till egen bostad, berättar Lars-Olof Olsson, aktiv FUB-medlem. Men fortfarande finns det saker kvar att göra. Mycket har hänt på 50 år, tack vare FUB. Genom tidiga modellprojekt har FUB varit förebild för svenska samhället och lagt grunden till både färdtjänst, integrerad skolgång, dagcenter och sysselsättning för människor med utvecklingsstörning. Och inte minst har FUB: s arbete varit betydande för den rättighetslagstiftning vi har för funktionshindrade i Sverige i dag, där LSS – lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är av största vikt. – Rättighetslagstiftningen måste vi värna om. Och en sak som glatt oss särskilt de senaste tio åren är att vi ser allt fler med utvecklingsstörning som själv för sin talan, säger Anna-Lena Krook, ordförande i Riksförbundet FUB. Invigningstalare på jubileumsdagen är socialminister Berit Andnor. Vidare följer ett späckat program med seminarier som lyfter frågor om medborgarskap och rätten till ett väl fungerande liv, även när man har omfattande och flera funktionshinder. - Jag minns mitt första möte inom FUB, berättar Lars-Olof Olsson som har en utvecklingsstörning. Det var 1963 och vi som hade utvecklingsstörning fick inte äta middag tillsammans med de andra. Men mycket har hänt sedan dess. I dag är Lars-Olof själv 58 år och ordförande i Rikssektionen Klippan, som är en verksamhet inom FUB, där personer med utvecklingsstörning driver sina egna frågor. - Jag har mycket att tacka LSS för. Den lagen är jätteviktig, för varje person kan söka hjälp utifrån de behov man har, säger han. Men trots förändring till det bättre, är både Lars-Olof och Anna-Lena överens om att man måste ha nya mål i sikte. Och på själva jubileumsdagen läggs stort fokus på de frågor man arbetar med nu. - Vi kommer bland annat ställa oss frågan om det är bra att särskolan växer som den gör, om det finns skillnader i möjligheter till självständighet mellan män och kvinnor med utvecklingstörning. Och vi kommer självklart lyfta viktiga frågor om medborgarskap och rättigheter. Plats för jubileumsfirandet är: Norra Latin i Stockholm den 20 maj med start kl. 13.

Kontakter

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Mimmi Thor

Mimmi Thor

Presskontakt Presskommunikatör 08-508 866 68
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Anders Lago

Anders Lago

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 070-851 84 61
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53
Robert Öberg

Robert Öberg

Presskontakt ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt 08-508 866 60
Magnus Carlstedt

Magnus Carlstedt

Presskontakt redaktör FUB:s tidning Unik 08 508 866 55

Relaterat innehåll

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden