Bild -

Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson, ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Linnea Bengtsson
Ladda ner

Kontakter

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61

Mimmi Thor

Presskontakt Presskommunikatör 08-508 866 68

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38

Anders Lago

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 070-851 84 61

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53

Robert Öberg

Presskontakt ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt 08-508 866 60

Magnus Carlstedt

Presskontakt redaktör FUB:s tidning Unik 08 508 866 55