Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FUB(För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Autism- och Aspergerförbundet reagerar starkt mot Försäkringskassan och SKL:s utspel om personlig assistans!

SKL och Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord går gemensamt ut i ett pressmeddelande och deklarerar att de tillskrivit regeringen, och begärt att det ska tillsättas en särskild utredare för att utarbeta ett förslag om hur huvudmannaskapet kan överföras till staten. I uppdraget ska också ingå att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av förslaget för såväl kommunerna som Försäkringskassan. FUB och Autism- och Aspergerförbundet finner det mycket märkligt att en myndighet går i ledband till en lobbyistorganisation, det är faktiskt så man kan betrakta SKL i det här sammanhanget. En lång och demokratisk utredning har slutförts där samtliga berörda har haft insyn och delaktighet utmynnade i att huvudmannaskapet skulle hänskjutas till senare behandling. Nu kommer detta märkliga utspel från de här två aktörerna. - Det är ett helt oacceptabelt förslag där man ensidigt lyfter ekonomiska och administrativa faktorer utan att beakta andra konsekvenser. Samordningen med övriga LSS-insatser uteblir och risken är uppenbar att individer hamnar i ett ingenmansland utan stöd när kommunen och Försäkringskassan argumenterar för att den andra parten ska stå för insatsen, säger Eva Nordin- Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet. Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord ger i sitt uttalande sken av att detta skulle ge vinster både för skattebetalarna och för dem som behöver assistans, men ger eventuell utredare endast uppdraget att se på ekonomiska effekter viket visar på det enda syftet. - Man häpnar över att de demokratiska spelreglerna inte följs, här krävs brukarmedverkan, men det är inte ovanligt att de uteblir när det gäller insatser för samhällets mest utsatta grupper, säger Alf Lundin 1:e vice ordförande FUB   Autism & Aspergerförbundet Eva Nordin-Olson​ Förbundsordförande 070-211 55 92 eno@telia.com Vice ordförande Anne Lönnermark ​033 25 48 10 ​anne@lonnermark.pp.se www.autism.se Riksförbundet FUB Alf Lundin, 1:e vice ordförande​ 070-5658010 0643-40262 alf.lundin@fub.se Tomas Jansson, 2:dre Vice ordförande 0705626860 ​tomas.jansson@fub.se www.fub.se

Ämnen

Kategorier


www.autism.se www.fub.se

Kontakter

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Mimmi Thor

Mimmi Thor

Presskontakt Presskommunikatör 08-508 866 68
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Anders Lago

Anders Lago

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 070-851 84 61
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53
Robert Öberg

Robert Öberg

Presskontakt ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt 08-508 866 60
Magnus Carlstedt

Magnus Carlstedt

Presskontakt redaktör FUB:s tidning Unik 08 508 866 55

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden