Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FUB kommenterar: Ännu ett svek

Riksförbundet FUB kan än en gång konstatera att samhället på det grövsta sätt sviker de människor som har störst behov av stöd. Robin 26 år, är ännu en person med intellektuell funktionsnedsättning och autism, som inte har de goda levnadsvillkor han har rätt till enligt LSS. Långt ifrån.

Gårdagens Uppdrag granskning (5/2) berättar om en ung kille som har bott ensam i ett hus i skogen i sex år. Bemanningen är två personal dygnet runt. Arbetsmetoden är, enligt Uppdrag Granskning, tung medicinering, begränsade val och isolering. Hans närmaste anhörig, systern, får bara träffa honom en gång i veckan. Robin visar på alla möjliga sätt att han far illa. Han kan uttrycka i ord att han är rädd när personalen låser in honom. Han biter runt fönsterkarmen i rummet där han bor och tappar därför fyra framtänder. Han dunkar sitt huvud i väggen. Men vanvården fortsätter. 

FUB efterlyser kraftfulla åtgärder av socialminister Lena Hallengren för att höja kompetensen hos personal som arbetar i LSS-verksamhet. Vi vill bland annat se att dagens allmänna råd (som enbart är rekommendationer) när det gäller baspersonalens kompetens ska omarbetas till tvingande föreskrifter.

Se också FUB:s debattartikel i GP tidigare i veckan, Skandal att kränkningarna av autistiske Dick har kunnat fortgå, apropå IVO:s nya skarpa kritik av vanvården av Dick Nord, som har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Även han har behandlats mycket illa, både i tidigare och nuvarande bostad.

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Presskontakt

Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Harald Strand

Harald Strand

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 076-315 24 54

Relaterat material