Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FUB kommenterar Eric Torell-fallet: Nu krävs kritiskt reflekterande

Uttalande

Igår kom domen i fallet Eric Torell. Tingsrätten har kommit fram till att polisens agerande på en innergård i Stockholm i augusti 2018, inte kan betraktas som brottsligt. Men utifrån den fruktansvärda konsekvensen av polisens 25 skott på 56 sekunder, måste en helt annan smärtsam process ta vid nu – nämligen den som ska minska sannolikheten att något liknande sker igen. Den allra viktigaste aktören i denna process är polisen själva - som vi förutsätter har en genuin ambition att reflektera kritiskt kring sitt agerande.

Men även andra myndigheter, t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett viktigt uppdrag att ta tag i, nämligen kunskapssatsningar om blåljuspersonalens arbete som är anpassade till personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Inom FUB, Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet finns både kompetensen och ett framfört önskemål om att samarbeta med MSB kring dessa kunskapsinsatser.

I våra två debattartiklar, publicerade på SVT Opinion och i Aftonbladet, kan man läsa mer om de krav som vi tidigare har presenterat, i samband med dödsskjutningen av Eric Torell:

Nu måste polisen lära sig av Eric Torells död – Inre Ringen Sverige i Aftonbladet 14 maj 2019

”Oavsett hur domen faller så tog en poliskula Erics liv” – FUB, Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen på SVT Opinion 2 augusti 2019

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Presskontakt

Harald Strand

Harald Strand

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 076-315 24 54
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Ombudsman. Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23