Gå direkt till innehåll
Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand
Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand

Pressmeddelande -

FUB kommenterar: Genomgripande förändringar behövs för trygga bostäder och goda levnadsvillkor

– Idag är det många kommuner som trotsar lagen LSS och sparar pengar, och då blir det så här, kommenterar Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande.

FUB kräver en genomgripande satsning för att höja kvalitet och kompetens.

LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ger rätt till stöd för barn, unga och vuxna som har omfattande funktionsnedsättningar. De ska enligt lagen garanteras goda levnadsvillkor. Uppdrag granskning med rubriken ”Bakom stängda dörrar” 31 oktober 2018 visar på en verklighet som innebär en fullständig vantolkning av LSS.

– Detta är tragiskt och även om det runt om i landet finns många bra bostäder och mycket engagerad och kompetent personal, så ser vi allt för ofta liknande situationer.

Uppdrag granskning ger en bild av största tänkbara utsatthet. Det handlar om barn och unga vuxna med omfattande funktionsnedsättningar som utsatts för kränkningar, vanvård och våld. Konsekvensen när personal har allvarliga kunskapsbrister och är uppenbart olämpliga att arbeta med människor som har stora behov av stöd.

– Vi i FUB kräver en nationell satsning på såväl grund- som fortbildning av personal i LSS-verksamheter.

Men det handlar också om chefer som har ansvar för alltför många LSS-verksamheter och därför nästan aldrig är på plats. Detta gör att personal, som ofta är helt outbildad för det ansvarsfulla och krävande arbete de har, lämnas vind för våg.

– Det är även helt nödvändigt med en närvarande chef och att personalen får regelbunden professionell handledning, säger Harald Strand. Den bristande omsorgen, kränkningarna och vanvården som lyfts fram i programmet måste leda till genomgripande förändringar.

Ofta är det även otillräckligt med personal utifrån behoven. Som en följd av detta är det även på många håll stor omsättning på såväl chefer som personal. Ytterst har politiker på central och kommunal nivå ansvaret för att människor med omfattande funktionsnedsättningar inte får det stöd de har laglig rätt till.

Ungdomarna i programmet, Cornelius, syskonen Soso och Fadi samt Måns, har alla omfattande intellektuell funktionsnedsättning och autism. Samtliga har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Cornelius bor i en gruppbostad, Soso och Fadi i en bostad för barn och unga och Måns hade LSS-insatsen korttidsvistelse. Istället för en trygg, säker och utvecklande miljö utsattes de för kränkningar, vanvård och våld. Cornelius lämnades ensam i sin lägenhet 12 timmar i sträck under kvällen och natten. Att personalen inte reagerade på hans ångestskrik under natten kan bara beskrivas som ren vanvård. Soso och Fadi hade oförklarliga blåmärken på kroppen och säkerheten brast på boendet. Måns lämnades ensam i ett badkar på korttidsboendet, trots sin omfattande funktionsnedsättning, och drunknade. 

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kontakter

Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31

Relaterat innehåll

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden