Gå direkt till innehåll
Christina Heilborn, Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare
Christina Heilborn, Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare

Pressmeddelande -

FUB kommenterar: Positivt att statlig utredning vill utöka rätten till personlig assistans

Den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

FUB välkomnar att utredningen lämnar förslag på hur rätten till assistans för personer som behöver motiverande och förebyggande stöd kan förstärkas. Det finns allt för många exempel där de två grundläggande behoven inte ges samma tyngd som fysiska och praktiska behov i bedömningen av rätt till assistans. Möjligheten att kommunicera och en pålitlig relation med sina personliga assistenter är helt nödvändigt för att säkerställa rättigheter för personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuella funktionsnedsättningar.

– Så som rättsläget ser ut i dag får inte alla tillgång till relevant och individanpassat stöd, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. För en del barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är personlig assistans den mest ändamålsenliga stödinsatsen. Att då nekas personlig assistans motverkar Sveriges funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet och jämlika levnadsvillkor.

FUB har träffat utredningen vid ett flertal tillfällen och lyft vikten av att skydda rätten till de grundläggande behoven ”kommunikation” och ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning”.

– Utredningen vill med sina förslag öka antalet situationer som ska ge rätt till assistans, vilket är väldigt positivt. Man har insett att dagens situation är ohållbar och lämnar förslag som ska ge ökade rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, säger Christina Heilborn.

På regeringens webbplats finns utredare Fredrik Malmbergs presentation av utredningen.

Ämnen

Kategorier


FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kontakter

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden