Gå direkt till innehåll
FUB:s förbundsordförande Anders Lago och förbundssekreterare Christina Heilborn. Fotograf: Linnea Bengtsson
FUB:s förbundsordförande Anders Lago och förbundssekreterare Christina Heilborn. Fotograf: Linnea Bengtsson

Pressmeddelande -

FUB kommenterar: Positivt med översyn av huvudmannaskap för personlig assistans

Riksförbundet FUB ser positivt på regeringens initiativ om en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och att frågan om statligt huvudmannaskap till slut utreds.

– Det är viktigt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning, som är i behov av personlig assistans, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. En utredning kring huvudmannaskapet är en del i pusslet för att återställa den personliga assistansen.

– Mycket talar för att staten ska vara huvudman för personlig assistans. Utredningen behövs för att bland annat ta fram övergångsregler för att säkerställa att de som idag har kommunal assistans inte får det sämre eller riskerar att förlora sin assistans när staten blir ensam huvudman, säger FUB:s ordförande Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kontakter

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Anders Lago

Anders Lago

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 070-851 84 61
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden