Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya förslag från SKR utan hänsyn till rättighetslagen LSS

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat nya förslag om lagändringar på grund av coronakrisen. Denna gång fick FUB se förslagen innan, men SKR har inte tagit hänsyn till FUB:s synpunkter. Vi har därför skickat våra invändningar till socialminister Lena Hallengren.

Den viktigaste är att prioriteringslagen skulle gälla två väsensskilda lagar; socialtjänstlagen är en ramlag medan LSS är en rättighetslag.

FUB delar SKR:s uppfattning att de som riskerar att drabbas hårdast av covid-19 är de personer som redan är i en utsatt situation och som är beroende av samhällets stöd. Hit hör utan tvekan personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. FUB inser att behov kan finnas av tillfällig möjlighet till prioriteringar inom socialtjänsten under coronapandemin, på grund av stor sjukfrånvaro bland personal och/eller stor smittspridning i verksamheter.

Vi vänder oss däremot mot SKR:s förslag om införande av en gemensam prioriteringslag som ger kommunerna möjlighet att göra avsteg från socialtjänstlagen och LSS. FUB anser att prioritering inom socialtjänsten bara kan ske i form av två separata lagar:

  • En lag som ger kommunerna möjlighet att utifrån tydliga och strikta begränsningar göra avsteg från socialtjänstlagen.
  • En lag som ger kommunerna möjlighet att utifrån tydliga och strikta begränsningar göra avsteg från LSS.

Ytterligare ett antal specifika invändningar finns i det svar FUB skickade till SKR.

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är nästan 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kontakter

Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden