Skip to main content

Nytt projekt för digital delaktighet – en kognitivt tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2017 10:41 CET

Föregångsprojektet Anpassad IT talade om digital delaktighet i Riksdagen i oktober. Från vänster projektledare Kerstin Gatu, Sara Hansson från Rättviks kommun och Eva Avgerinou, rektor för Mora folkhögskola.

Under Arvsfondens sista delegationsmöte för 2017 beviljades Riksförbundet FUB 8 290 504 kr för projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö”.

– Äntligen får vi möjlighet att utveckla en tillgänglig digital miljö där även dessa personer kan mötas, dela med sig och ta del av information. Det som alla vi andra ser som en självklarhet. En sån arena saknas idag, säger projektledare Kerstin Gatu.

Personer med utvecklingsstörning är i dagsläget helt utestängda från den digitala delen av samhället. Det vill vi förändra genom treårsprojektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG”, som ska bidra till en ökad digital delaktighet för personer i målgruppen. Projektet är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB (projektägare), Mora folkhögskola och Begripsam.

Digi-JAG bygger på de erfarenheter vi gjorde i projektet ”Anpassad IT - till digital delaktighet”, där vi utvecklade en distansutbildning för personer med måttlig utvecklingsstörning med stöd av medel från Arvsfonden. Med hjälp av de lärdomar vi gjorde i projektet Anpassad IT ska projektet Digi-JAG utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen kommer bl.a. ske genom en tvåårig distansutbildning i ”Anpassad IT” på Mora folkhögskola. Modellen kommer även testas och utvecklas vidare i fyra andra verksamheter: Rättvik kommun, Södertälje kommun, Värnamo folkhögskola och Malungs folkhögskola. Utvecklingen av den digitala plattformen kommer ske i nära samarbete med Begripsam som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam kommer tillsammans med Axess-Lab förvalta lärplattformen efter projektslut.

– På distanskursen Anpassad IT har våra förväntningar vida överträffats på vad som händer när deltagarna fått tillgång till digitala verktyg och till ett livslångt lärande, säger projektledare Kerstin Gatu.

Målet är att den digitala lärplattformen ska användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden. Personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med andra kognitiva utmaningar kommer också ha stor nytta av den plattform och pedagogiska modell som utvecklas i projektet Digi-JAG.

– I en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva som alla andra är digital tillgänglighet en central fråga. Vi är därför väldigt glada att Allmänna Arvsfonden har beviljat FUB medel för detta viktiga projekt för vår målgrupp, säger Thomas Jansson, förbundsordförande FUB.

På Mora Folkhögskola förbereds nu en helt ny kurs med 12 deltagare och deras stödpersoner som ska vara med och utveckla Digi-JAG. Ansökan öppnas inom kort.

Kontaktpersoner

FUB:

Zarah Melander

zarah.melander@fub.se

070 482 58 24

Mora folkhögskola:

Kerstin Gatu

kerstin.gatu@morafhsk.se 

070 257 00 62

Begripsam:

Stefan Johansson

stefan.johansson@begripsam.se

070 823 10 64

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.