Gå direkt till innehåll
​Stärk LSS – stärk oss! FUB på manifestationerna "Assistans är frihet! Rädda LSS!"

Pressmeddelande -

​Stärk LSS – stärk oss! FUB på manifestationerna "Assistans är frihet! Rädda LSS!"

Stärk LSS – stärk oss!

"Assistans är frihet! Rädda LSS!" – manifestationer på över 20 platser i landet (Gällivare, Luleå, Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar, Trollhättan, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Kristianstad) på lördag den 3 december.

FUB och flera andra funktionshinderorganisationer kämpar för mänskliga rättigheter genom LSS och personlig assistans. RBU startade uppropet "Assistans är frihet! Rädda LSS!" och FUB och många andra är med!

Till manifestationen i Stockholm på Norra Bantorget den 3 december klockan 13:00 kommer många medlemmar från FUB och andra organisationer för att berätta om vad LSS betyder och hur sparivern slår.

FUB står bakom manifestationens tre huvudkrav om nödstopp för indragna assistansbeslut, att det måste bli ett slut på förtalet av assistansen och att LSS behöver stärkas. 

Stärk LSS

LSS kan stärkas på många sätt efter de senaste årens tillbakagång. Utan att lagtexten i LSS har ändrats så har tillämpningen blivit alltmer restriktiv de senaste åren. I flera prejudicerande domar har Högsta förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) gjort restriktiva tolkningar utifrån ordalydelsen i lagtexten och låtit bli att väga in lagens intentioner i sina bedömningar. Förarbetena till LSS ignoreras liksom målsättningar som finns i lagens inledning. När flera kommuner aktivt söker vägar att skära ned på insatserna enligt lagen till de personer som har rätt till dem och dessutom får dessa rättsfall att luta sig mot urvattnas LSS.

Många av FUB:s medlemmar får inte längre det stöd och den service som LSS var tänkt att ge dem och läget har blivit mycket allvarligt för många, särskilt för dem med personlig assistans. Trots att LSS-utredningen från 2008 kommit fram till att det inte skulle gå att spara pengar på den personliga assistansen i nämnvärd utsträckning utan att många personer skulle drabbas väldigt hårt har Regeringen fortsatt sin strävan att minska statens kostnader för assistansersättningen.

I en debattartikel i DN idag lovar Åsa Regnér (igen) att inte minska eller ta bort assistansen för de som har behov av insatsen. Direktiven till LSS-utredaren är dock tydliga: minska kostnaderna för den personliga assistansen. Det är hög tid för Regeringen att ändra direktiven till utredaren så att de står i överensstämmelse med det Åsa Regnér säger i artikeln idag. Annars är det bara tomma ord.

Direktiven till utredningen fortsätter en utveckling sedan flera år där Regeringens uppdrag till Försäkringskassan gradvis förändrats från att vara en servicemyndighet och en objektiv bedömningsinstans till att få en alltmer kontrollerande roll.

Försäkringskassans kontrollerande roll

Omfattande och integritetskränkande bedömningsinstrument har tagits fram för att detaljgranska varje minut av den assistansberättigades liv och behov. Hundratals miljoner kronor har lagts på att Försäkringskassan ska jaga potentiella bidragsbrottslingar, något som skulle kunna hävdas främst är en polisiär uppgift. Utfallet har blivit blygsamt, antalet faktiska bidragsbrott inom assistansersättningen har visat sig vara få och påståenden om utbrett fusk har visat sig tagna ur luften. 

Trots det har både Försäkringskassan och ministrar envist hävdat att fusket är utbrett. Lågvattenmärket var förmodligen den så kallade fuskutredningen som kom 2012, där en av Regeringen utsedd ensamutredare utan ordentligt underlag misstänkliggjorde i stort sett alla assistansanvändare som potentiella fuskare. Det kan knappast längre anses konspiratoriskt att hävda att det drivits en kampanj med syfte att underminera förtroendet för assistansreformen för att sedan enklare kunna genomföra neddragningar och försämringar av stödet.

Så vad vill FUB? 

Återställ tillämpningen av LSS genom förtydliganden av lagen. Några av FUB:s krav:

- Principen om kontinuitet behöver återtas, så att man får behålla LSS-insatser så länge man behöver dem.

- Vi vill också att kompetenslyft för personal i LSS-verksamhet prioriteras och att statusen höjs för yrken som ger stöd till personer med utvecklingsstörning.

- Ledsagarservice och kontaktperson ska man få vid behov - även de som bor i bostad enligt LSS. Ledsagarservice - en viktig förutsättning för att kunna delta aktivt i samhället.

- Återta rätten till inflytande. Det kan handla exempelvis om att förhindra tvångsflytt från en kommun till en annan.

- Vi ser också att insatserna enligt LSS kan vara fler. Boendestöd enligt LSS skulle öka möjligheten att styra över på vilket sätt man får stöd.

- LSS ska ge goda levnadsvillkor. Vad som är goda levnadsvillkor kan bara avgöras av den berörda personen.

"Assistans är frihet! Rädda LSS!" – manifestationens krav:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Ämnen

Taggar


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Presskontakt

Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Thomas Jansson

Thomas Jansson

tidigare Förbundsordförande Riksförbundet FUB

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event