Gå direkt till innehåll
Marléne Eriksson, Hanna Wennström, Emelie Larsson, Rebecca Bertlin och Anna Sejnell
Marléne Eriksson, Hanna Wennström, Emelie Larsson, Rebecca Bertlin och Anna Sejnell

Blogginlägg -

Entreprenörerna: Tillgång till utbildning, en viktigt förutsättning för unga att kunna stanna kvar

Marléne Eriksson, Emelie Larsson, Anna Sejnell och Hanna Wennström, delägare i Ekonomteamet i Norr AB vill se större möjligheter till att skaffa sig akademisk utbildning i Gällivare. Tre av de fyra delägarna utbildade sig på orten när Ekonomprogrammet i Gällivare tidigare gavs på distans mot Luleå Universitet och efter några års arbetslivserfarenhet som redovisningskonsulter startade de eget. Utbildade ekonomer är en bristvara i kommunen och kompetensbehovet antas bli än större med tiden.

Under Gällivare kommuns och Gällivare Näringsliv AB:s gemensamma företagsbesök talades om vikten av tillgång till utbildning som en förutsättning för unga att kunna stanna kvar på orten.
– Det finns alltid en fara om personer som trivs i Gällivare och vill bo här inte kan utbilda sig på orten. Hinner man vara borta ett antal år så är det inte så självklart att man kommer tillbaka, man kanske träffar sin partner och livet rör på sig. VI behöver erbjuda fler personer möjligheten att stanna och utbilda sig här, säger Marléne.

Idag bistår företaget lokala kunder i Gällivare, men även i övriga Sverige. De erbjuder tjänster inom bokföring, bokslut, deklarationer och ekonomisk rådgivning. En utmaning för företaget att växa på sikt är att hitta medarbetare med rätt kompetens, utbildade ekonomer. Hanna berättar om det lyckade sammanträffandet vid rekryteringen av Rebecca Bertlin.
– Vi hade sån tur när vi anställde vår medarbetare Rebecca. Hon var nästan färdigutbildad ekonom och ville flytta hem till Gällivare. Sen kunde hon slutföra sin utbildning på distans.

– Den ökade efterfrågan på kompetens är något vi nu kraftsamlar för att möta. Många branschers stora behov av arbetskraft de kommande åren kräver samverkan och handling, säger Roger Hansson Gällivare Näringsliv AB.

– Att kunna utbilda sig på distans är jätteviktigt, även att ha möjlighet att kunna studera på halvfart så man kan jobba samtidigt. Detta så fler kan bo kvar under utbildning men även för att vi har brist på arbetskraft säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Kommunalrådet Birgitta Larsson tycker att företaget är ett föredöme för framgångsrikt kvinnligt företagande i Gällivare.
– Ekonomteamet är en jättebra förebild, jag hoppas att fler kvinnor inspireras och motiveras av deras driv.


Bakgrund
I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.

Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.
  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.
  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.
  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.
  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.


Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Roger Hansson

Roger Hansson

Presskontakt VD / CEO +46 70 266 26 90

Relaterat innehåll

Vi arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Gällivare Näringsliv AB
Storgatan 15
98231 Gällivare
Sverige