Gå direkt till innehåll
Robert Ylitalo, Elisabeth Landby och Börje Johansson
Robert Ylitalo, Elisabeth Landby och Börje Johansson

Pressmeddelande -

Bygg demonstrationsanläggningen för Hybrit i Gällivare!

Gällivares samlade näringsliv ser fortsättningen av Hybrit-projektet som en fantastisk möjlighet att få gå i bräschen för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hybrit är ett av 2000-talets absolut mest spännande industriprojekt. LKAB, Vattenfall och SSAB utvecklar tillsammans processer för produktion av fossilfritt stål. Demonstrationsanläggningen som nu ska byggas i Gällivare eller Luleå är den första av sitt slag i världen.

Hybrit öppnar möjligheter för nyetableringar och innovation inom en rad olika områden. Mer än hundra års gruvverksamhet har gjort att ett djupt tekniskt kunnande har utvecklats i det lokala näringslivet. Anläggningen är en utmaning som inte bara innebär många nya arbetstillfällen utan också skapar möjligheter för högteknologiska företagsetableringar som ökar Gällivares attraktionskraft, även inom det akademiska området.

Förutsättningarna är goda. Här finns järnmalmen, den fossilfria elkraften, ett djupt tekniskt kunnande och ett engagerat lokalt näringsliv som vill bidra till utvecklingen.

I Hybrits process förädlas järnmalmspellets till järnsvamp. Med hjälp av vätgas tas syret i pelletsen bort och restprodukten blir vatten. En fossilfri värdekedja som skulle göra det möjligt att sänka Sveriges utsläpp av koldioxid med tio procent och revolutionera stålproduktionen i världen.

För oss är Gällivare den mest hållbara lokaliseringen för demonstrationsanläggningen ur alla aspekter. Vattenkraftverken i kommunen producerar grön el och har den kapacitet som behövs för att tillgodose det mycket stora kraftbehov som anläggningen kommer att ha.

Genom att låta de varma pelletskulorna gå direkt in i järnsvampsprocessen, istället för att lastas på malmtåg för transport till Luleå, kommer stora energibesparingar att göras i processen. Det handlar om i storleksordningen 300 GWH vilket motsvarar produktionen av fjärrvärme i Gällivare energi. Det är också en stor besparing i pengar varje år.

Detta gäller demonstrationsanläggningen som förädlar en tiondel av LKAB:s pelletsproduktion. När detta i nästa steg kan skalas upp till en nära nog fullskaleanläggning som kan ta hand om hela LKAB:s pelletsproduktion handlar det om mycket stora belopp.

Trettio procent av vikten försvinner när pelletsen förädlas till järnsvamp vilket kommer att frigöra mycket viktig transportkapacitet på järnvägen som idag efterfrågas av näringslivet i hela Malmfälten och Nordnorge.

Genom att från början bygga demonstrationsanläggning på rätt plats, i direkt anslutning till råvaran, där det finns ytor och möjligheter att skala upp den i framtiden, bidrar till både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Jobb och ökad attraktivitet för Gällivare är del av den sociala hållbarheten.

Hybrit kommer att generera enorma mängder spillvärme som måste tas om hand vilket också kommer att vara ett krav i miljötillståndet för Hybrit. Det öppnar för nya etableringar både inom livsmedelsproduktion och andra näringar. Gällivares näringsliv arbetar redan nu aktivt med att hitta möjliga avnämare för spillvärmen och ser detta som en spännande möjlighet för forskning, inkubatorverksamhet, teknikutveckling och innovation kring Hybrit.

Långsiktiga regler och politisk samsyn underlättar för företagare, som bidrar till samhället med varor, tjänster, jobb och mer. Näringslivet ser med stor glädje att den samlade politiken i kommunen står enad i de samråd kring Hybrit som nu startar. Tillsammans banar vi väg för detta mycket spännande industriprojekt som riktar världens blickar mot Gällivare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Kontakter

Robert Ylitalo

Robert Ylitalo

Ordförande Gällivare Näringsliv AB 070-6793708
Elisabeth Landby

Elisabeth Landby

Ordförande Gällivare Handel 076-109 18 00
Börje Johansson

Börje Johansson

Ordförande Företagarna Gällivare 073-072 5340

Relaterat innehåll

Relaterade event

Vi arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Gällivare Näringsliv AB
Centralplan 4
92336 Gällivare
Sverige