Gå direkt till innehåll
Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av järnsvamp ska tas i drift 2025 och möjliggöra produktion av det första fossilfria stålet i världen.
Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av järnsvamp ska tas i drift 2025 och möjliggöra produktion av det första fossilfria stålet i världen.

Pressmeddelande -

​Storskalig livsmedelsproduktion med spillvärme – ny framtidsbransch

Spillvärme från det stora industriprojektet Hybrit öppnar dörrar för helt ny näringsverksamhet.

Gällivare Näringsliv AB undersöker nu möjligheterna att etablera storskalig produktion av livsmedel om Hybrits demonstrationsanläggning byggs i Vitåfors.

-Vi ser enormt stor potential i den spillvärme som måste tas om hand från Hybrits anläggning, att anlägga stora växthus i anslutning till industriområdet för odling av grönsaker är en jättespännande möjlighet som vi tror mycket på, säger Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB.

Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av järnsvamp ska tas i drift 2025 och möjliggöra produktion av det första fossilfria stålet i världen. En av nyckelfrågorna för tillståndet till den spektakulära industrianläggningen är hur frågan om återvinningen av spillvärmen från processen ska kunna lösas.

Demonstrationsanläggningen kommer årligen att generera 800 gigawattimmar, GWH, spillvärme som håller en temperatur av cirka 70 grader vilket skulle göra det möjligt att värma upp jättelika växthussanläggningar för odling av tomater och andra grönsaker. Landbaserad fiskodling är också en bransch med stark tillväxt där spillvärmen med fördel kan användas.

-Hela den svenska växthusnäringen förbrukar idag 600 GWH så det rör sig om otroliga möjligheter att skapa ny näringsverksamhet med hjälp av spillvärmen. Det är ingen utopi att tala i termer om att göra stora delar av Norrland helt självförsörjande när det gäller grönsaker, säger Roger Hansson och fortsätter:

-Ur hållbarhetsperspektiv är det här utan tvekan något som ligger i tiden och coronapandemin har också visat hur viktigt det är att vi ökar självförsörjandegraden, dessutom är det jättespännande ur sysselsättningssynpunkt. Växthusnäringen i landet står idag för 20 000 årsarbetstillfällen så då förstår alla vad det här kan betyda.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ölvebo välkomnar initiativet att utveckla lokal livsmedelsproduktion:

-Det är hållbart och ligger helt rätt i tiden. Möjligheterna och synergierna som Hybrit skapar är ett bra exempel på hur samverkan mellan branscher kan optimera resurseffektivitet och cirkulära flöden som bidrar till hållbar tillväxt och sysselsättning.

27 augusti arrangerar Gällivare Näringsliv en workshop med experter från bl.a Sweden Food Arena, RISE och Hybrit för att titta närmare på möjligheterna till cirkulär livsmedelsproduktion.


För mer information:

Stefan Nieminen, presskontakt

070-389 53 17 

Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB

070-266 26 90

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Kontakter

Stefan Nieminen

Stefan Nieminen

Presskontakt Presskontakt 070-389 53 17

Relaterat innehåll

Relaterade event

Vi arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Gällivare Näringsliv AB
Centralplan 4
92336 Gällivare
Sverige