Pressmeddelande -

Ganeida Security lanserar spjutspetstjänst inom TSU/TSCM

Många företag har inte förstått hur vanligt förekommande avlyssning och övervakning faktiskt är och vilka enorma värden som går förlorade när företagshemligheter snappas upp av konkurrenter. Det råder en blåögdhet i sverige som på sikt kan vara förödande för det inhemska näringslivet.

Mot denna bakgrund lanserade Ganeida Security Consulting i början av året en spjutspetstjänst för den privata marknaden inom vad som på svenska kallas teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU) och på engelska technical surveillance counter-measures (TSCM). En mer talande svensk beskrivning är 'detektering av och åtgärd mot avlyssning och övervakning' vilket i praktiken innebär att man söker efter dolda buggar och kameror.

TSU/TSCM är ett komplext område som få personer i Sverige behärskar till fullo. För att professionellt kunna utföra åtgärden krävs djup kunskap, erfarenhet och avancerad utrustning. Rätt utförd kan TSU/TSCM hjälpa det drabbade företaget att undvika enorma förluster till följd av spionage.

-Den kompetens vår personal besitter är mycket ovanlig på den privata marknaden i Sverige eftersom den bygger på många års erfarenhet från icke-civilt arbete med signaldetektering och kontraspionage inom Försvarsmakten. Jag kan utan att blinka säga att Ganeida är en av de främsta privata aktörerna inom TSU/TSCM i Sverige, meddelar Johan Östlund, vd på Ganeida Security Consulting.

För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se

Företagets kontaktperson i det här ärendet:

Johan Östlund - 08-533 340 20 - info@ganeida.se

Ämnen

 • Företagsutbildning

Kategorier

 • tsu
 • industrispionage
 • spionage
 • tscm
 • säkerhetskonsult
 • säkerhetsföretag
 • övervakning
 • spaning
 • riskhantering
 • riskanalys
 • johan östlund
 • ganeida security
 • due diligence
 • avlyssning

Det intelligenta säkerhetsföretaget

Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller, underrättelser och åtgärder mot industrispionage.

Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security företag och offentlig förvaltning att fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för långsiktig trygghet och effektivitet.

Ganeida Securitys affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt tillgodose kundens behov av kvalificerad information genom att erbjuda sofistikerade underrättelse- och utredningstjänster utförda av personal med spjutspets­kompetens.

Företaget nominerades år 2013 till Security Awards i kategorin årets nykomling.

Relaterat innehåll