Gå direkt till innehåll
Klimatvision för Golvbranschen beslutad

Pressmeddelande -

Klimatvision för Golvbranschen beslutad

Golvbranschen, GBR, har vid sitt årsmöte beslutat att anta en ny Klimatvision. Beslutet innebär även att Golvbranschen, GBR, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och arbetar för att ha nettoutsläpp noll år 2045.

I enlighet med Riksdagens beslut om att följa Parisavtalet och att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, röstade Golvbranschens, GBR, vid sitt årsmöte i maj för en ny Klimatvision. Årsmötet beslutade även att stödja initiativet Fossilfritt Sverige.

- Inom golvbranschen ska vi ha en tydlig riktning i hållbarhetsarbetet. Vi ser Fossilfritt Sverige som en viktig aktör på området och som dessutom är välkänd, säger Johan Aspelin VD för Golvbranschen, GBR.

I samband med de nationella målen förslår Boverket ett nytt lagförslag kring klimatdeklarationer av byggnader. I det initiala lagförslaget från Boverkets ingår inte golvkonstruktioner, men Golvbranschen, GBR, utgår från att fler delar av byggnaden kommer att läggas till efter hand. De som framförallt berörs av Boverkets klimatdeklaration är byggherrar, byggnadsentreprenörer och fastighetsägare.

- Även om golvbranschen inte berörs i det initiala förslaget från Boverket, så vet vi av erfarenhet att fler delar av byggnaden kommer att läggas till. Då står vi och våra medlemmar redo att möta de kraven, säger Johan Aspelin.

Beslutet att ta fram en egen klimatvision går hand i hand med de initiativ Golvbranschen, GBR sedan tidigare har beslutat. I slutet av år 2019, fick Golvbranschen, GBR ett ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket för att vidareutveckla sitt återvinningssystem – GBR Golvåtervinning. Ett sätt att hitta och utforma cirkulära lösningar för att öka återvinningen av plastgolv. 

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.