Gå direkt till innehåll
Golvföretagen tjänar på att prioritera hållbarhetsfrågor, menar Evelina Strandfeldt på Ekenhuset.
Golvföretagen tjänar på att prioritera hållbarhetsfrågor, menar Evelina Strandfeldt på Ekenhuset.

Pressmeddelande -

Lönsamt med klimatkoll

- Det lönar sig för golvföretag att ha koll på hållbarhetsfrågor! Kunderna ställer ständigt högre krav på minskad klimatpåverkan, återvinning och dokumentation, säger Evelina Strandfeldt som är KMA/Hållbarhetsansvarig på Ekenhuset.

- Det är snårigt att hitta rätt bland aktuella lagar, avfallskrav och olika miljöbedömningar. Därför tror jag det kommer att bli vanligare framöver att golventreprenörer gör som Ekenhuset nu gjort och anställer en medarbetare som är KMA- och hållbarhetsansvarig på heltid.

Än så länge är hon dock relativt ensam i sitt slag. Evelina Strandfeldt började jobba hos golvföretaget i april, efter sju år med miljöcertifiering av fastigheter.

- Där ökar kraven hela tiden, speciellt från fastighetsägarnas sida. Det märks tydligt även i offentliga upphandlingar där man skriver in krav på elbilar, energianvändning och byggvarubedömning av material i upphandlingsunderlaget.

Som Auktoriserat Golvföretag har Ekenhuset förbundit sig att uppfylla kvalitetskonceptets kriterier. Företaget har bland annat satt upp miljömål. Måluppfyllelsen granskas kontinuerligt av extern revisor.

Hållbarhetsresan tar avstamp i det som ger störst effekt och hos Ekenhuset står servicebilarna för de största koldioxidutsläppen. Hela 94 procent av företagets klimatpåverkan kommer från bilparken.

- Här jobbar vi stenhårt på olika lösningar. Vi minskar våra utsläpp här och nu genom att använda bränsle med inslag av förnybar råvara. Vi köper också in nya laddhybridbilar. Efter en testperiod under hösten köper vi nu också in flera servicebilar som går på 100 procent el och så installerar vi fler laddstolpar på parkeringen.

- Vårt andra prioriterade miljömål är att öka mängden återvunnet plastspill, men där sticker vi inte ut i statistiken tyvärr! 2019 samlade vi in 3 700 kg, det är cirka 25 procent av den volym vi faktiskt skulle kunna återvinna. Jag har inte fått siffrorna för 2020 ännu och hoppas de är betydligt högre, men vårt mål är att dubbla mängden återvunnet plastspill till år 2025.

Ett av hindren för att samla in plastspill för återvinning i entreprenadprojekt är att underentreprenörer är hänvisade till den återvinningsstruktur som finns på byggarbetsplatsen. Logistiken kring spill och återvinning speglar byggarens ambitioner, menar Evelina Strandfeldt.

- Extra glädjande är det därför att de största byggföretagen, som Peab och NCC, nu börjar ställa krav på återvinning. Logistiken kommer att bli så mycket mer effektiv ute på byggena!

- När kraven på återvinning är uttalade i avtal ökar pressen på oss att göra rätt och det gillar vi. Det är bara positivt när beställaren ställer höga krav.

Inför framtiden menar hon att helhetsperspektivet är viktigast.

- Att man har koll på verksamheten och kan mäta, dokumentera och visa vad man gör. Kraven på att produkter ska vara bedömda och dokumenterade kommer att öka. Samverkan mellan entreprenör och leverantör är betydelsefullt här.

- På sikt tror jag på återbruk och cirkularitet med minsta möjliga utnyttjande av råvaror. Vi som golventreprenörer spelar en viktig roll genom vår kunskap och kompetens. Vi skulle kunna göra mycket mer renovering och golvunderhåll om fastighetsägarna är öppna för det. Många golv rivs ut och byts långt innan den tekniska livslängden är över. Vår bransch kan bidra till många hållbarhetsvinster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.