Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu ska allt golvmaterial bli klimatberäknat

Golvbranschen GBR har nu dragit i gång sitt projekt för att beräkna utsläppen i branschen. Projektet är en del i att uppfylla den klimatvision som stämman beslutade om 2020.

I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet kommer GBR att ta fram beräkningsunderlag och skapa en modell så att alla produktslag får korrekta och enhetliga siffror. Genom att få enhetliga beräkningsunderlag kan beställare på ett tydligt och tillförlitligt sätt se vilka utsläpp som ett visst materialval medför. Därmed kan också klimateffekten beräknas.

- Alla inser att vi behöver skapa en enhetlig modell för att beräkna utsläppen. Målet med projektet är att kunna presentera ett tillförlitligt mått på klimatgaser per golvinstallation, vilket hjälper våra kunder att göra smarta klimatval när det gäller golvmaterial och golvinstallationer. Därför gör vi också detta i samarbete med IVL som kvalitetssäkrar beräkningarna, säger Jenny Adnerfall som är projektansvarig på GBR.

Projektet är en del i Golvbranschens klimatvision som beslutades vid stämman förra året som innebär netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Arbetet leds av GBR:s Hållbarhetskommitté och genomförs i samarbete med representanter från branschens företag. Projektet kommer att pågå hela året och modellen ska enligt plan införas under 2022.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är enrikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat medinformation, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksomGBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.